اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به قتل دو پولیس زن در ولایت بادغیس

mowa_af
mowa

به اساس گزارش رسیده از ریاست امور زنان ولایت بادغیس؛ دو مأمور پولیس زن به روز دوشنبه، ۲۶ عقرب در منطقۀ «لامان» شهر قلعۀ ‌نو در مسیر هرات – بادغیس تیرباران شده‌اند.
این دو پولیس زن کارمندان بخش جنایی فرماندهی پولیس ولایت بادغیس بودند و پس از علاج بیماری شان در هرات می خواستند به طرف بادغیس بیایند که در مسیر راه از سوی مخالفین مسلح دولت موتر حامل شان متوقف و سپس تیر باران شدند .
هیأت رهبری وزارت امور زنان .ج.ا.ا. ، هر نوع خشونت و حق تلفی علیه زنان را تقبیح و محکوم مینماید.
در عین حال از نهاد های کشفی امنیتی تقاضا مینماید تا در دستگیری عاملان این رویداد تلاش همه جانبه به خرچ دهد.

همچنان از علمای کرام دین که مسئولیت روشنگری اذهان عامه را در مطابقت به دین مبین اسلام به عهده دارند، تقاضا می نماید تا درجهت تبلیغ و آگاهی دهی نقش زنان از دیدگاه اسلام و بیداری اذهان عامه ؛ در خطبه های نماز، تبلیغ بیشتر نمایند تا باشد جلو همچو خشونت ها علیه زنان گرفته شود.

رهبری وزارت امور زنان