اعلامیه مطبوعاتی

mowa_af
mowa

به روز شنبه، سوم عقرب حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر حمله انتحاری به مرکز آموزشی کوثر در ساحه پل خشک واقع در ناحیه سیزدهم شهر کابل صورت گرفت که طی آن بیش از 24 تن از دانش آموزان دختر و پسر کشته و بیشتر از46 تن دیگر زخمی شدند.
هیئت رهبری وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان حمله به مرکز آموزشی کوثر را یک جنایت بشری خوانده و آن را به دور از موازین و ارزش های دینی، اسلامی و انسانی میداند.
از آنجا که آموختن علم بر هر مومن مرد و زن مسلمان فرض گردانیده شده است و از طرف دیگر کشتن انسان های بی گناه، مظلوم و بی دفاع به مثابه کشتن تمامی بشریت بوده بناٌ رهبری وزارت امور زنان از تمامی گروه های درگیر جنگ و مخالفین دولت خواهان اینست تا از گرفتن جان انسان های بی گناه خود داری نموده تا باشد که آینده کشور بر اساس هدایات اسلامی و آموزش علم توسط نوجوانان و جوانان وطن چه دختر و پسر شگوفا گردد.