اعلامیه مطبوعاتی مورخ 30 جدی 1398

mowa_af
mowa

وزارت امور زنان در پیوند به قضیه قتل چهار عضو یک خانواده

به اساس گزارش های نشر شده از طریق رسانه های همگانی شام روز یک شنبه مورخ 29/10/1398 چهار عضو یک خانواده شامل یک زن و سه کودک  در مربوطات حوزه هفتم شهر کابل از سوی افراد ناشناس با ضربات تیشه به قتل رسیده اند اما تا اکنون در پیوند به این رویداد هیچکس دستگیر نگردیده است.

هیات رهبری وزارت امور زنان .ج.ا.ا. به قتل رسیدن خانم موصوف همراه با سه کودک اش  را که یک جنایت فجیع علیه بشریت خوانده شده و آنرا با شدید ترین الفاظ محکوم مینماید و در قدم نخست از ارگان های امنیتی تقاضا دارد از یک طرف عامیلن این رویداد را گرفتار و به پنجه ی قانون بسپارد و از سوی دیگر توجه جدی در تامین امنیت کشور مبذول دارند از ارگان های عدلی و قضایی نیز خواستار به محاکمه کشانیدن و تعیین اشد مجازات به همچو جنایت کاران است.

وزارت امور زنان از علمای دین، روشنفکران و رسانه های ملی و محلی  نیز تقاضا می نماید که در بیداری اذهان عامه سعی و تلاش  نموده تا جلو همچو جنایات علیه بشریت گرفته شود.

رهبری وزات امور زنان