مدیر عمومی هماهنگی

mowa_af
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۵ - ۶:۱۴
mowa

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف

............................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه       : مدیر عمومی هماهنگی

وزارت/اداره        : امور زنان 

موقعیت              : کابل

بخش                 : ریاست مراکز حمایوی زنان / معینیت پالیسی و  مسلکی

بست                  : (4)

گزارشدهی به       : آمرنظارت و هماهنگی مراکز حمایوی زنان

گزارشگیری از     : ندارد

کود                   : (                      )

هدف وظیفه         : تأمین هماهنگی و مساعی مشترک با ارگانها، ادارات و نهادهای ذیربط مبارزه با خشونت.

............................................................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار،  ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری آمریت مربوطه جهت تحقق اهداف پلان شده.
 2. همآهنگی بهترامور خانه های امن با شرکای تعهدات مطابق ستراتیژی انکشاف ملی به منظور بهبود وضعیت زنان متضرر و معروض به خطر.
 3. تأمین اشتراک فعالان حقوق زن در محاکم علنی قضایای زنان، به منظور تأمین عدالت.
 4. تدویر منظم جلسات کمیته انسجام و هماهنگی ادارات ذیدخل مبارزه با خشونت علیه زنان به منظور تشریک مساعی.
 5. معرفی زنان مستحق به صفوف پولیس و اردوی ملی، جهت پاسداری از امینت و مصونیت زنان، بخصوص در برابر مظاهر خشونت ها.
 6. شناسایی و تهیه لست آنعده از مادران شیرده، دارای فرزندان صغیر، مریض صعب العلاج، محسن و مستحق که در زندان به سر می برند، به منظور پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات آنها.
 7. پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات مادران شیرده، دارای فرزندان صغیر، مریض صعب العلاج، محسن و مستحق.
 8. تأمین روابط و هماهنگی با ریاست امور حقوقی به منظورهمکاری در رابطه به دفاع و پیگیری دوسیه های زنان معروض به خطر.
 9. توسعه ارتباطات با مراکز اطلاع دهنده مثل: وکلای گذر، ملک ها، پولیس جنایی، شفاخانه ها و نهادهای مدنی.
 10. جمع آوری اطلاعات شفاهی و کتبی از ریاست های امور زنان ولایات، رسانه ها و سایر منابع اطلاع دهنده.
 11. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه، طبق قوانین و مقررات، سپرده می شود.

...........................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم:

مقتضیات حد اقل این بست، در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:
 • لسانس حقوق، شرعیات و علوم اجتماعی و سایر رشته های مرتبط؛به درجه های بالاتر تحصیلی، ترجیح داده می شود.
 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
 • یکسال مرتبط به وظیفه.
 1. مهارتهای دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):
 • بلدیت کامل به یکی از  زبان های ملی (دری/پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • پلانگذاری، اداره، مدیریت، آگاهی از قوانین مرتبط به زنان، آموزش های جندر وآشنایی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.
 • کاندیدان محترم که فورم خویش را انلاین تکمیل نموده اند به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند!( mowa.hrd@gmail.com )

Documents

فورم درخواستی