اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

mowa_af
mowa

Publish Date

Closing Date

Location کابل

"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد 98 قلم لوازم قرطاسیه، رنگ پرنتر، فوتوکاپی و لوازم اولیه دفتر مورد ضرورت کارمندان شعبات مرکزی وزارت MOWA/OB/NCB/1398/07 به شرکت ساحل هجران لمیتد واقع چهار راهی صدارت، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (2097000) دوملیون نود و هفت هزار افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع ناحیه دهم، شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد."