مدیر پروژه خط تیلفون

mowa_af
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۷:۱۷
mowa

Publish Date

Closing Date


وزارت امور زنان به تعداد (یک) بست خالی خویش را تحت عنوان مدیر پروژه خط تیلفون برای زنان در افغانستان در ولایت کابل از طریق ویب سایت www.jobs.af  از تاریخ 11 الی 23 Aug /2021 به اعلان رقابت گذاشته است.

از تمام علاقمندان واجد شرایط (قشر اناث) تقاضا می گردد تا جهت اشتراک در پروسه رقابت آزاد بست مزبور به لینک ذیل مراجعه نمایند

 

مدیر پروژه خط تلفن برای زنان در افغانستان

عنوان بست

کابل

موقعیت وظیفه

https://www.jobs.af/jobs/mdyr-prwzhh-kht-tlyfwn-bray-znan-dr-afghanstan

لینک اعلان

mowa.r.hrd@gmail.com

درخواست خویش به ایمیل آدرس ذیل ارسال نماید

11/08/2021

تاریخ شروع اعلان

23/08/2021

تاریخ ختم اعلان