اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور در پیوند به قتل زنان در ولایات؛ کابل، سرپل و بامیان

mowa_af

به اساس گزارش واصله از ریاست امورزنان ولایت سرپل  یک خانم ۲۵ ساله باضرب چاقو مجروح گردیده و به اثر جراحت شدید در شفاخانه جان میدهد، به گفته رییس امورزنان این ولایت، علت و انگیزه این قتل خشونت های ‌،شدید خانواده گی بوده و در پیوند، این قضیه شوهر خانم دستگیر و تحت بازپرس پولیس قراردارد  همچنان یک گزارش دیگر از این ولایت  می رساند یک خانم به دلیل نامعلوم توسط شوهر اش نخست خفک و سپس به قتل رسیده است.

گرازش دیگر از این ولایت حاکی از آن است؛ یک خانم در حالت فوت شده به شفاخانه این ولایت رسانده می شود رییس امور زنان این ولایت ادعا می کند، این خانم توسط کلنشیکوف به دلایل نامعلوم به قتل رسیده است تا هنوز در ارتباط این رویداد کسی بازداشت نشده است و نیز  طبق یک گزارش دیگر در سرپل  یک دختر 13 ساله که متعلم صنف چهارم مکتب میباشد؛ به دلایل نامعلوم  خود را در داخل منزل حلقه آویز نموده است.

طبق یک گزارش دیگر از ولایت کابل یک خانم توسط شوهر و ایورانش مورد لت کوب شدید قرار گرفته و سپس توسط یوسف نام با شلیک گلوله به شکل بی رحمانه به قتل می رسد.

به اساس گزارش واصله از ریاست امورزنان ولایت بامیان یک خانم ۲۲ساله باشنده روستای سلطان فولادی مرکز بامیان، مدت ۵ ماه از ازدواج اش با پسری کاکا اش سپری شده بود در این مدت همواره مورد خشونت قرار گرفته است سرانجام به تاریخ ۱۸ جوزای سال روان نخست مورد لت کوب سپس حلقه آویز شده است، جسد خانم مذکور جهت معاینه به طب عدلی کابل انتقال گردیده است در پیوند به این قضیه شوهر اش گرفتار شده است.

وزارت امورزنان  با اظهار نگرانی از تداوم خشونت ها؛ قتل  زنان بی گناه را به شدت محکوم نموده ویک بار دیگر از نهاد های امنیتی، کشفی و قضایی کشور جداً تقاضا دارد تا قضایا را با جدیت پیگیری و عاملان این گونه جنایت ها را دستگیر، محاکمه و مجازات نماید.

همچنان این وزارت  از ریاست های امورزنان ولایت سرپل، بامیان و کابل  به عنوان نهاد حامی زن تقاضا می نماید تا در پیگیری قضایا مذکور خانواده های متضررین را همکاری جدی نماید.

این وزارت تاکید دارد برای اینکه به رفتار های نادرست بر زنان نقطه پایان گذاشته شود نیاز است، عالمان دین و بزرگان قومی از طریق منابر در همسویی  رسانه های کشور مشترکا‌‌ً خشونت ها علیه زنان را شدیداً محکوم کنند و نیز  به خاطر آگاهی عامه در مورد حقوق زنان برنامه های خاصی از سوی عالمان دین و رسانه ها در نظر گرفته شود.

رهبری وزارت امور زنان