اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به قتل و اقدام به خودکشی دو خانم در ولایت های جوزجان و بامیان؛

mowa_af
mowa

به اساس گزارش واصله از ریاست امورزنان ولایت جوزجان، یک مرد خواهر 20 ساله اش که فریبا نام دارد را با ضرب چاقو در داخل منزلش به دلایل نا معلوم به قتل رسانده است.
طبق یک خبر دیگر از ریاست امور زنان ولایت بامیان خانمی به اسم رابعه که پس از ازدواج پدراش، به نکاح مرد 40 ساله در آورده می شود به دلیل خشونت های خانوادگی از سوی شوهر اش، با خوردن تیزاب اقدام به خودکشی می نماید؛ که در عین زمان پدراین خانم از جریان واقعه مطلع شده دختر اش را جهت تداوی به شفاخانه ولایتی این ولایت منتقل می کند.
وزارت امور زنان به عنوان نهاد مدافع حقوق زنان اقدام به قتل زنان و دختران که از جمله قشر بی دفاع جامعه محسوب می شودجنایت علیه بشریت دانسته و آنرا به شدید ترین الفاظ محکوم می نماید.
همچنان رهبری این وزارت از ریاست امور زنان ولایت جوزجان و نهاد های عدلی وقضایی این ولایت تقاضا به عمل می آورد تا درپیگیری این قضیه خانواده متضرر را همکاری نماید. و در عین حال از ریاست امور زنان ولایت بامیان تقاضا به عمل می آورد تا در پیگیری دوسیه رابعه نام که به اثر خشونت های خانوادگی اقدام به خودکشی نموده است در هماهنگی نهاد های عدلی و قضایی کشور رسیده گی نماید.