گالری رسانه

پیام حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان به مناسبت روز مادر.

د مور ورځې په مناسبت د حسینه صافي د ښځو چارو وزارت سرپرستی پیغام.

Hasina Safi, Acting Minister of Women's Affairs Message on the occasion of Mother’s Day.

پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی و بانوی اول کشور به مناسبت روز مادر

President Ghani and First Lady’s message on the occasion of Mother’s Day

د مور ورځې په مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غني او لومړۍ میرمنې پیغام

شماره های تماس

شماره های تماس