PastShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۴:۲۲
Background image

واحد های کمیته جندر در ادارات از صلاحیت های بیشتر برخور دار شدند

دوشنبه- ۲۴جوزا ۱۴۰۰

سومین نشست ماهانه مسوولین واحد های جندر تحت ریاست حسنا جلیل، معین پلان و پالیسی وزارت امورزنان با اشتراک نماینده گان واحد های جندر ادارات به گونه آنلاین برگزار. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۴:۱۸
Background image

همکاری و هماهنگی با سازمان همکاری های اسلامی در امور زنان یکی از اولیت های وزارت امور زنان است

دو شنبه – ۲۴ جوزا ۱۴۰۰

حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با خانم اصیلا وردک سرپرست ریاست ملل متحد و کنفرانس های بین المللی، وزارت امور خارجه دیدار نمود.
در این دیدار دو طرف روی هماهنگی. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۵:۲۱
Background image

اشتراک فعال نهاد های همکار در گروپ کاری ملی توانمندی اقتصادی زنان گزینه موثر در تبادل تجارب

یکشنبه – ۲۳جوزا ۱۴۰۰

نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی وزارت امورزنان با شفیع غفور معاون شرکت رنا تکنالوژی و مرکز تعلیمات مسلکی رنا در خصوص همکاری های دو جانبه دیدار  وگفتگو نمود.. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۴:۷
Background image

روزمادر مبارک

مبارک روز مادر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۹:۵۳
Background image

وزارت امور زنان از موسسات و نهاد های که جایگاه شان در میان مستفدین زن تثبیت است، حمایت می کند

پنجشنبه – 20 جوزا 1400

حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان خانم برشنا بارکزی رییس موسسه رفاه اجتماعی و بازسازی را در دفتر کار شان ملاقات نمودند.

در این دیدار دو طرف روی همکاری های مشترک. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۱۴
Background image

ریاست های امور زنان انعکاس دهنده و تسهیل کننده موثر ارائه خدمات در ولسوالی ها و قریه جات است

سه شنبه – 18 جوزا 1400

حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با داکتر ریتا علی رییس امور زنان ولایت نورستان در دفتر کاری شان دیدار کرد.

این دیدار به هدف بحث روی مشکلات زنان. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۴:۶
Background image

تطبیق پلان توانمند سازی گزینه ای موثر برای توانمند سازی زنان

دوشنبه –۱۷ جوزا۱۴۰۰

وزارت امورزنان نشستی را به منظور نهایی سازی پلان ملی توانمند سازی زنان به ریاست نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی با اشتراک نماینده گان، دولت داری باز اداره. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۳۷
Background image

آغاز پروسه استخدام در بست های خالی  برنامه انکشاف اقتصاد روستایی (WEE-RDP) 

یکشنبه_ 16 جوزا 1400

آزمون متقاضیان بست های برنامه انکشاف اقتصاد روستایی (WEE-RDP)که در آن کاندیدان زنان  واجد شرایط برای احراز دو بست بخش مالی و تدارکات اشتراک نموده بودند؛ در تالار. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۴:۱۶
Background image

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وسیله یی برای توانمند سازی زنان در سراسر کشور

شنبه – ۱۵ جوزا ۱۴۰۰

نشستی تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک معین امور توانمندی اقتصادی برخی روئسای مرکزی، رییس و اعضای برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در مقر این وزارت. . .

Pagination