گالری رسانه

پیام معین امور توانمندی اقتصادی وزارت امور زنان به مناسبت روز مادر

پیام روسا وزارت امور زنان به مناسبت روز مادر

روز مادر مبارک

پیام حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان به مناسبت روز مادر.

د مور ورځې په مناسبت د حسینه صافي د ښځو چارو وزارت سرپرستی پیغام.

Hasina Safi, Acting Minister of Women's Affairs Message on the occasion of Mother’s Day.

President Ghani and First Lady’s message on the occasion of Mother’s Day

پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی و بانوی اول کشور به مناسبت روز مادر

د مور ورځې په مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غني او لومړۍ میرمنې پیغام

از روز جهانی کودک طی مراسم ویژه درصحن وزارت امورزنان بزرگداشت گردید.

صدای زنان افغان دردفاع از نظام جمهوریت

صدای زنان افغان دردفاع از نظام جمهوریت

صدای زنان افغان دردفاع از نظام جمهوریت

صدای زنان افغان دردفاع از نظام جمهوریت

صدای زنان افغان در دفاع از نظام جمهوریت

صدای زنان افغان دردفاع از نظام جمهوریت

Pagination