Biography of the Ministry leadership

 زندگینامه محترم حسینه صافی

 سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان

mowa

خانم حسینه صافی فرزند محترم الحاج عبدالرحیم جلالی در ماه قوس سال ۱۳۵۳ در یک خانواده روشنفکر در ولایت لغمان دیده به جهان گشود. ایشان دروس ابتدائیه تا ثانوی را در لیسه های عالی ناهید شهید و لیسه ملالی به اتمام رساندند. تحصیلات بعد از دوره بکلوریا را در دارالمعلمین ادامه داده و هم زمان دیپلوم مکالمه پیشرفته زبان انگلیسی را بدست اوردند.

 بعداً بنا به علاقه مندی وافر به علوم سیاسی  در رشته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون طلوع آفتاب به تحصیل پرداخته و موفق به اخذ سند دیپلوم از آن پوهنتون گردیدند. ایشان به زبانهای دری، پشتو، اردو و انگلیسی تسلط دارند.

خانم صافی بیشتر از بیست سال تجربه در زمینه توسعه و انکشاف متمرکزبه توسعه سازمانی، ایجاد پالیسی ها و برنامه های توانمند سازی زنان، ظرفیت سازی، دادخواهی برای حقوق زنان، اعمار صلح و حقوق بشر را در کارنامه کاری خویش دارند.

نخستین مبارزات و فعالیت های خویش را از سن پانزده سالگی به حیث کتابدار برای زنان افغان در کشور پاکستان آغاز نموده و متعاقباً به حیث معلم، مربی معلم، مربی ارشد، معاون و رئیس درموسسات ملی و بین المللی (کمیته بین المللی نجات ،مکتب کنتری گرامر، داکار، موسسه بین المللی مهاجرت، مرکز تعلیمی زنان افغان ، بخش انکشافی ملل متحد ،شبکه زنان افغان و شورای عالی صلح) ایفای وظیفه نموده اند.

به نمایندگی از زنان افغان در بحث ها، کانفرانس ها و نشست های ملی و بین المللی چون: کمسیون وضعیت زنان، کنفرانس لندن، کنفرانس کابل، کنفرانس بن دوم، کنفرانس شیگاکو، لویه جرگه عنعنوی، جرگه مشورتی صلح، گفتگوهای غیر رسمی صلح در اسلو- ناروی و دوحه - قطر و کنفرانس های ملی، منطقوی و بین المللی فعالانه اشتراک داشته اند.

خانم صافی همواره تلاش نموده اند تا وضعیت زنان افغان را انعکاس داده و توجه دول و کشورهای مختلف را برای کمک به  بهبود وضعیت زنان افغان جلب نمایند .

او از حامیان بزرگ تعلیم و تربیه است؛ او معتقد است که کیفیت تعلیم و تربیه راه حل های کلیدی نسبت به پایداری یک ملت است، که با انتقال مهارت، تجربه و تخصص از طریق عمل به دست میتوان آورد. او همچنین به زندگی شخصی و مسلکی متوازن معتقد است.  در بيش از ١٠٠ سيمنارهاى علمى اشتراک کرده است.

 

 


معرفی مختصر نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی زنان

mowa

خانم نذیره رحمن تحصیلات ابتدایی خویش را درمکتب پنجصد فامیلی ولیسه عالی آریانا در شهر کابل به پایان رسانیده و ازپوهنحی زراعت رشته اقتصاد وپلانگذاری پوهنتون کابل فارغ گردیده است.

فوق لیسانس خویش را از انستیتوت ترویج زراعتی (MANAGE ) هندوستان  اخذ نموده اند. در کنار آن برنامه آموزشی متعدد  همچون رهبری، اداره ومنجمنت ومسلکی را در داخل وخارج کشور مانند کشور های آمریکا ، ایتالیا ، اندونیزیا ، نیپال ، فلیپین ، هندوستان، ایران ، مالیزیا وبرازیل فراگرفته .

بیشتر از 20 سال تجربه کار  دربست های مدیریت ،آمریت وریاست در بخش های مختلف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارد. 

درکنار انجام وظایف محوله خویش در تهیه  پلان ها ،پالیسی ها و استراتیژی ها، طرزالعمل ، رهنمود ها و تدوین کتاب های آموزشی ، رهنما ها ، پوستر ها ، بروشور ها جهت  توانمند سازی زنان وایجاد  مصونیت غذایی  وتغذیه و رشد اقتصاد خانواده ها نقش موثر و محوری داشته اند. همچنان درایجاد گروپ های کاری و کمیته های کاری داخل وزرات زراعت و سایر وزارت خانه ها و نهاد های ذیربط نیز نقش موثر و محوری داشته اند. منجمله از رهبری و مدیریت شان در گروپ های کار ی ذیل میتوان نام برد:

 1. گروپ کاری توانمندسازی زنان در زراعت
 2. تدویر سالانه کنفرانس ملی توانمندسازی زنان
 3. گروپ کاری مصئونیت غذایی و تتغذیه
 4. گروپ کاری امنیت غذایی متشکیل از وزارتخانه ها و ادارات دولتی و غیر دولتی
 5.  عضویت در کمیته اجرائیه برنامه ملی امنیت  غذایی و تغذیه (AFSeN) ویکی از موسسین آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه می باشد
 6. عضویت کمیته تخنیکی توانمندسازی اقتصادی زنان (WEE-NPP)
 7. عضو یت دررهبری ویکی از موسسین انستیتوت تغذی واقتصاد خانواده

همچنان به پاس خدمات ارایه شده موفق به بدست آوردن تقدیر نامه ، تشکر نامه،  تحسین نامه ازمقام عالی ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه ، پارلمان کشور و وزارت امور زنان، وزارت خارجه و وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری شده اند.همینطور یکی ازفعالان حقوق زن ونهاد های جامعه مدنی میباشد . اخیرآ براساس پیشنهاد وزارت امور زنان و حکم مقام عالی ریاست جمهوری کشور بتاریخ 24 میزان 1399 بعنوان معین توانمندی اقتصادی وزارت امور زنان تقرر حاصل نموده اند.

معرفی مختصر نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی زنان

خانم نذیره رحمن تحصیلات ابتدایی خویش را درمکتب پنجصد فامیلی ولیسه عالی آریانا در شهر کابل به پایان رسانیده و ازپوهنحی زراعت رشته اقتصاد وپلانگذاری پوهنتون کابل فارغ گردیده است.

فوق لیسانس خویش را از انستیتوت ترویج زراعتی (MANAGE ) هندوستان  اخذ نموده اند. در کنار آن برنامه آموزشی متعدد  همچون رهبری، اداره ومنجمنت ومسلکی را در داخل وخارج کشور مانند کشور های آمریکا ، ایتالیا ، اندونیزیا ، نیپال ، فلیپین ، هندوستان، ایران ، مالیزیا وبرازیل فراگرفته .

بیشتر از 20 سال تجربه کار  دربست های مدیریت ،آمریت وریاست در بخش های مختلف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارد. 

درکنار انجام وظایف محوله خویش در تهیه  پلان ها ،پالیسی ها و استراتیژی ها، طرزالعمل ، رهنمود ها و تدوین کتاب های آموزشی ، رهنما ها ، پوستر ها ، بروشور ها جهت  توانمند سازی زنان وایجاد  مصونیت غذایی  وتغذیه و رشد اقتصاد خانواده ها نقش موثر و محوری داشته اند. همچنان درایجاد گروپ های کاری و کمیته های کاری داخل وزرات زراعت و سایر وزارت خانه ها و نهاد های ذیربط نیز نقش موثر و محوری داشته اند. منجمله از رهبری و مدیریت شان در گروپ های کار ی ذیل میتوان نام برد:

 1. گروپ کاری توانمندسازی زنان در زراعت
 2. تدویر سالانه کنفرانس ملی توانمندسازی زنان
 3. گروپ کاری مصئونیت غذایی و تتغذیه
 4. گروپ کاری امنیت غذایی متشکیل از وزارتخانه ها و ادارات دولتی و غیر دولتی
 5.  عضویت در کمیته اجرائیه برنامه ملی امنیت  غذایی و تغذیه (AFSeN) ویکی از موسسین آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه می باشد
 6. عضویت کمیته تخنیکی توانمندسازی اقتصادی زنان (WEE-NPP)
 7. عضو یت دررهبری ویکی از موسسین انستیتوت تغذی واقتصاد خانواده

همچنان به پاس خدمات ارایه شده موفق به بدست آوردن تقدیر نامه ، تشکر نامه،  تحسین نامه ازمقام عالی ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه ، پارلمان کشور و وزارت امور زنان، وزارت خارجه و وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری شده اند.همینطور یکی ازفعالان حقوق زن ونهاد های جامعه مدنی میباشد . اخیرآ براساس پیشنهاد وزارت امور زنان و حکم مقام عالی ریاست جمهوری کشور بتاریخ 24 میزان 1399 بعنوان معین توانمندی اقتصادی وزارت امور زنان تقرر حاصل نموده اند.