گالری رسانه

پیام داکتر خاطره احمد زی؛، پیرامون هفته تغذی با شیر

جریان مراسم تجلیل از هفتم اسد روز ملی بیرق

پیام سرپرست وزارت امورزنان به مناسبت عید سعید اضحی

جریان مراسم افتتاح خط ملی تلفون رایگان 67 67 خدمات مشوره دهی و حقوقی وزارت امور زنان

دیدگاه زنان در مورد ارزش های زنان افغان، حفظ حقوق بشری، دست آورد های آنان و حمایت از نیرو های امنیتی کشور.

د افغان میرمنو د ارزښتونو، بشري حقونو ساتنې، د هغوی لاسته واوړنو او هیواد د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه د ښځو آندونه.

د افغان میرمنو د ارزښتونو، بشري حقونو ساتنې، د هغوی لاسته واوړنو او هیواد د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه د ښځو آندونه.

دیدگاه زنان در مورد ارزش های زنان افغان، حفظ حقوق بشری، دست آورد های آنان و حمایت از نیرو های امنیتی

د افغان میرمنو د ارزښتونو، بشري حقونو ساتنې، د هغوی لاسته واوړنو او هیواد د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه د ښځو آندونه.

دیدگاه زنان در مورد ارزش های زنان افغان، حفظ حقوق بشری، دست آورد های آنان و حمایت از نیرو های امنیتی کشور.

دیدگاه زنان در مورد ارزش های زنان افغان، حفظ حقوق بشری، دست آورد های آنان و حمایت از نیرو های امنیتی کشور.

د افغان میرمنو د ارزښتونو، بشري حقونو ساتنې، د هغوی لاسته واوړنو او هیواد د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه د ښځو آندونه

Women's views on the values of Afghan women, the protection of human rights, their achievement and their support to the country's security forces.

دیدگاه زنان در مورد ارزش های زنان افغان، حفظ حقوق بشری، دست آورد های آنان و حمایت از نیرو های امنیتی کشور.

د افغان میرمنو د ارزښتونو، بشري حقونو ساتنې، د هغوی لاسته واوړنو او هیواد د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه د ښځو آندونه.

د افغان میرمنو د ارزښتونو، بشري حقونو ساتنې، د هغوی لاسته واوړنو او هیواد د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه د ښځو آندونه.

Pagination