همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۷:۱۷
Background image

مدیر پروژه خط تیلفون


وزارت امور زنان به تعداد (یک) بست خالی خویش را تحت عنوان مدیر پروژه خط تیلفون برای زنان در افغانستان در ولایت کابل از طریق ویب سایت www.jobs.af  از تاریخ 11 الی 23 Aug /2021 به اعلان . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۰:۹
Background image

Social Organizer

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (36) بست خالی خویش را تحت عنوان Social Organizer در ولایات ننگرهار، بلخ و هرات از طریق ویب سایت www.acbar.org  از . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۵:۱۸
Background image

مدیر عمومی ارزیابی اجراآت

وزارت امـــورزنان به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری

وزارت امـــورزنان به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹ - ۸:۳۰
Background image

Regional Master Trainer, Assistant to Executive Director

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (۷) بست خالی خویش را تحت عنوان Regional Master Trainer, Assistant to Executive Director در ولایات بلخ و کابل از طریق . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳ - ۵:۱۵
Background image

 Human Resource Officer 


برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (یک) بست خالی خویش را تحت عنوان Human Resource Officer در ولایت کابل از طریق ویب سایت www.acbar.org  از تاریخ 23 Jun . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۱:۱۵
Background image

Regional Enterprise Development Officer, District Officer EDML 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (دو) بست خالی خویش را تحت عنوان Regional Enterprise Development Officer, District Officer EDML در ولایت بلخ از طریق . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۸:۲۱
Background image

Regional M&E Officer, District

      برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (4) بست خالی خویش را تحت عنوان Regional M&E Officer, District Officer EDML در ولایات پکتیکا و کندهار از طریق . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۶:۲۸
Background image

Community Mobilization and Institution Development Specialist 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (یک) بست خالی خویش را تحت عنوان Community Mobilization and Institution Development Specialist در ولایت کابل از طریق . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۳۰ - ۸:۲
Background image

Social Organizer

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (31) بست خالی را تحت عنوان Social Organizer در ولایات کابل، بامیان، پروان، کاپیسا و پنجشیر از طریق ویب سایت www.acbar . . .

Pagination