آغاز گام های عملی در خصوص توانمندی اقتصادی زنان افغان

mowa_af
Sat, Nov 21 2020 5:39 AM
mowa

تفاهمنامه انتقال برنامه انکشافی اقتصادی روستایی (WEERDP) میان وزارت امور زنان و وزارت احیا و انکشاف دهات با حضور حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان، معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات، معینان و روسای مرکزی در تالار کنفرانس های این وزارت به امضاء رسید.

در نشست که به همین منظور دایر گردیده بود؛ حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان ، ضمن بیان اهمیت این برنامه طی سخنان گفت :" برنامه ملی انکشاف اقتصادی روستایی زنان (WEERDP) به وزارت امور زنان به معنی نیرو بخشی وزارت امور زنان به حیث یک آدرس واحد برای زنان درکشور می باشد و انجام کار در هماهنگی و همکاری نزدیک با این برنامه برای توانمند سازی زنان افغان میباشد."
سرپرست وزارت امور زنان همچنان از استقلالیت کاری در برنامه ی مذکور اطمینان داده گفت:" این وزارت هیچ گاهی در روند کاری این برنامه مداخله ننموده بلکه به عنوان یک نهاد حامی و همکار؛ از اجراآت کاری بخش متذکره نظارت خواهد کرد."
متعاقبا پوپل حبیبی معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات از امضای این تفاهمنامه اظهار خرسندی نموده گفت:" این وزارت همواره در قسمت تطبیق پلان‌های این برنامه در کنار وزارت امور زنان از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهد کرد."
در ختم نشست نذیره رحمان معین توانمندی اقتصادی وزارت امور زنان گفت:"با امضای این تفاهمنامه میان وزارت امور زنان و وزارت احیا و انکشاف دهات در قسمت تطبیق برنامه‌های اقتصادی؛ فاصله ها نزدیک و همکاری ها بیشتر خواهد گردید."
در اخیر، تفاهم نامه انکشاف اقتصادی زنان روستایی (WEERDP) توسط معین توانمندی اقتصادی وزارت امور زنان و معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات به امضاء رسید.
قابل ذکر است؛ برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی زنان (WEERDP) پیش از این در چارچوب وزارت احیاء و انکشاف دهات فعالیت داشت بعد از امضای تفاهم نامه، برنامه یاد شده تحت چتر وزارت امور زنان فعالیت خواهد نمود.

Latest news

Wed, Oct 14 2020 10:59 AM
Background image

Ministry of Women affairs celebrated girl’s day with a glorious ceremony.

From the international girl’s day celebrated with the presence It Hssina Saffi Acting Minister for Ministry of Women Affairs, Ministers Education, Hajj and religious affairs, Labor and. . .

BACK TO NEWS