عمومي بلنه

mowa_af
mowa

د افغانستان اسلامي جمهوریت د ښځو چارو وزارت په پام کې لري چې هغو بدلونو ته په کتو سره چې د دې ادارې په تشکیل ، پالیسۍ ، پلانو او موخو کې را منځته شوي غواړي د وزارت د نوي جوړښت سره سم نوی نښان (ارم) جوړ کړي له همدې کبله له ټولو مینه والو او نظر خاوندانو څخه غوښتنه کوي چې پدې تړاو خپلي طرحي او آندونه د يوه داسي نشان په جوړلو کې چې له ټولو اړخونو د یوه فعال او د ښځو د حقونو ګټندوی بنسټ ښکا رندوی وي له موږ سره شریک کړي

له هغو کسانو څخه چې پدې برخه کې تخصص او لیوالتیا لري هیله کوو تر څو د نوې لوګو په جوړولو کې خپلې طرحې او رغنده آندونه د لاس رسۍ وړ پتې له لارې د ښځو چارو له وزارت سره شریک کړي. ستاسو له همیشنۍ مرستې مخکې له مخې منندوی یو