اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به حمله مسلحانه بر پوهنتون کابل

mowa_af
mowa

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به حمله مسلحانه بر پوهنتون کابل

12-8-1399

کابل مهاجمان مسلح چاشت امروز به پوهنتون کابل حمله کردند که در نتیجه 19 تن از محصلین اعم از دختر و پسر جام شهادت نوشیده و بیشتر از 22 تن دیگر زخمی گردیدند. گروه های هراس افگن همواره در تلاش آن بوده اند تا با ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندن با راه اندازی حملات خونین جلو پیشرفت علمی و فکری تمامی اقشار بخصوص قشر جوان که آینده سازان سرزمین اند را بگیرند. این گروه ها تحت نام های مختلف بصورت پیوسته با گرفتن جان شهروندان بی گناه دست نشانده بودن خویش به دشمنان صلح و امنیت سرزمین دردمند افغانستان را به همگان ثابت نموده اند. اخیراً حمله بر مراکز تحصیلی آموزشی ترس دشمنان انسانیت از علم و بیداری اندیشه را حاکی بوده و انجام همچو حملات نه تنها جلو اراده ی آهنین جوانان دلیر کشور در امر پیشرفت و ترقی را گرفته نتوانسته بل بیشتر از پیش آنان را به مبارزه علیه دشمنان مادر وطن ترغیب خواهد کرد. رهبری وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان انجام چنین حملات آنهم بر نهاد ها و مراکز تحصیلی را کور دلانه ترین نوع اقدام و جنایت صریح علیه بشریت و انسانیت خوانده و آن را با شدید ترین الفاظ محکوم می نماید. هیئت رهبری وزارت امور زنان