نشست هما هنگی وزارت امور زنان با مسوولین رسانه های همگانی تدویر یافت

mowa_af
Wed, Oct 14 2020 10:33 AM
mowa

۲۲میزان ۱۳۹۹
دومین نشست هماهنگی وزارت امور زنان با رسانه های همگانی با اشتراک حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان، معینان و روسای مرکزی، نماینده گان رسانه های همگانی و همچنان اعضای کمیسیون برگزاری کمپاین " صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوریت" تدویر یافت.
این نشست که به منظور ایجاد ارتباطات بهتر، تعمیم کاری و انعکاس منظم فعالیت های این وزارت و مسایل مربوط به زنان از طریق رسانه های همگانی تدویر یافت؛ حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان با سپاسگزاری از رسانه ها در امر پوشش خبری منظم از جریان کمپاین ملی صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوریت، رسانه ها را مدافعین واقعی زنان در امر انعکاس صدای آنان به سطح ملی و بین المللی عنوان کرد.
خانم صافی علاوه کرده گفت:" زنان در کمپاین مذکور با بیان دستاورد های چندین ساله خویش نشان دادند که چطور میتوانند دستاورد های خویش را در نظام جمهوریت حفظ نموده و از این نظام که برابری تمام حقوق اقوام ساکن کشور در آن متضمن میباشد دفاع نمایند".
متعاقباٌ گلالی اکبری و زهره یوسف از اعضای کمیسیون برگزاری این کمپاین صحبت کرده افزودند: تامین صلح در کشور از خواسته های اولیه زنان افغان است. در پروسه مذاکرات صلح حقوق زنان باید مد نظر گرفته شده و این امر با تداوم و حمایت از نظام جمهوریت امکان پذیر است.
بعداٌ نماینده گان رسانه های همگانی باالنوبه طی صحبت های خویش راه اندازی همچو نشست های هماهنگی را در امر اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط بهتر میان وزارت امور زنان و رسانه ها ، موثر عنوان نموده و حضور زنان در رده های مختلف حکومتی را نشان دهنده پیشرفت آنان در نظام جمهوریت طی دو دهه عنوان نمودند.
همچنان نماینده گان رسانه ها با قدر دانی از ابتکار زنان در خصوص راه اندازی کمپاین ملی "صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوریت" تعهد نمودند تا در خصوص رساندن صدای انان به گوش همگان در سطح منطقه و جهان از هیچگونه همکاری دریغ نخواهند کرد.
قابل تذکر است؛ کمپاین ملی صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوریت به تاریخ 20 میزان سال روان در خیمه لویه جرگه آغازگردید و قرار است الی یک ماه دیگر در سرتاسر کشور ادامه یابد و طی آن رسانه های همگانی از اعضای کمیسیون کمپاین متذکره در برنامه های مختلف خویش بمنظور انعکاس صدای زنان افغان از طریق رسانه ها و خواسته‌ های آنان ، دعوت و در زمینه بحث و گفتگو نمایند.

Latest news

Wed, Oct 14 2020 10:59 AM
Background image

Ministry of Women affairs celebrated girl’s day with a glorious ceremony.

From the international girl’s day celebrated with the presence It Hssina Saffi Acting Minister for Ministry of Women Affairs, Ministers Education, Hajj and religious affairs, Labor and. . .

Mon, Oct 12 2020 4:22 AM
Background image

Resolution

 

Resolution

 The voice of Afghan Women in Defense of the Islamic Republic of Afghanistan

October 11.2020

 

During the last four decades of war in the country, Afghan women have. . .

BACK TO NEWS