پیام تبریکی؛

mowa_af
mowa

ظریفه غفاری، شهر دار میدان وردک برنده جایز Outstanding Women Leadership به سطح آسیا را کسب نمود.

هیئت رهبری وزارت امور زنان موفقیت و کسب جایزه مذکور را به خانم غفاری مبارکباد گفته و برای وی در تمامی امور زندگی آرزوی پیروزی و موفقیت مینماید.
دستاور های زنان همواره در عرصه های گونه گون نشان دهنده توانایی ها و ظرفیت بلند آنان در تمامی سطوح جوامع بشری و غیر قابل انکار است.
بی گمان اجرای وظیفه توسط خانم غفاری در شرایط حاضر بعنوان شهردار قابل تحسین و شایسته بهترین جوایز میباشد.

رهبری وزات امور زنان