وزارت امور زنان در پیوند به قتل در ولایت سرپل

mowa_af

5میزان۱۳۹۹ -کابل:

به اساس گزارش واصله از ریاست امور زنان ولایت سرپل عوض گل باشنده اصلی قریه کچن ولسوالی کوهستانات و مسکونه فعلی قریه یکابدشت ولایت سرپل که مادر یک کودک نیز می‌باشد بنابرخشونت های خانوادگی خواهان تفریق از شوهرش شده است به تاریخ۲ سنبله ساعت ۹ شب با شلیک مرمی توسط شوهرش به قتل رسیده و مضنون از محل رویداد فرار نموده و جسدوی را همسایه ها به شفاخانه انتقال داده و قضیه تحت بررسی قرار دارد .

وزارت امور زنان یگانه نهاد حامی حقوق زنان افغانستان، هر نوع خشونت علیه زنان را عملِ خلاف آموزه های دینی و انسانی دانسته، شدیداً تقبیح می‌نماید.

تاریخ کشور ما شاهد آن است که طی بیش از ۴۰ سال جنگ های خانمانسوز و تغییر در نظام که باعث فقر و بیسوادی و مشکلات روان پریشی هموطنان ما گردیده همواره متضررین خشونت‌ها زنان و کودکان بوده اند .

رهبری وزارت امور زنان از نهاد های کشفی، امنیتی و قضایی کشور تقاضا می‌نماید تا عامل این جنایت را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند تا در مطابقت به قوانین نافذه کشور مجازات شود .

این وزارت از علمای دینی ولایت سرپل تقاضا می‌نماید تا با استفاده از جایگاه تاثیر گذارخویش در روشن ساختن اذهان عامه مطابق به آموزه های دین مقدس اسلام در خصوص چگونگی برخورد با زنان، دَین ایمانی و وجدانی خویش را ادا نمایند، تا باشد که چنین اعمال نا پسند و غیر اسلامی از جامعه ما برچیده شود.

رهبری وزارت امور زنان