حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان با فاطمه رضایی، رئیس سازمان زنان توانمند دیدار نمود

mowa_af
Tue, Sep 15 2020 11:20 AM
mowa
در این ملاقات دو طرف روی راه کار های حمایت و توانمندسازی زنان در ولایات بحث و تبادل نظر نمودند
در این دیدار حسینه صافی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان ضمن بیان فعالیت‌ های وزارت همچنان تعهد سپرد؛ تا در زمینه حمایت از زنان در ولایت ها و داشتن هماهنگی میان آنان در همسویی با نهاد های ذیربط تلاش خواهند نمود

 

Latest news

Sun, Sep 06 2020 4:13 AM
Background image

Hasin Safi, Acting Minister for Women’s Affairs met with Rabia Stanikzi Deputy Governor of Logar province

In this meeting both side discussed and exchanged regarding coordinating activity of women specially improving the conditions of women, that how to solve the women’s  problems in this. . .

Wed, Sep 02 2020 4:16 AM
Background image

Hasina Safi Acting Minster for Women’s Affairs met with Qazi Parwen Head of combating harassment of women in the public and private offices.

In this meeting both side discussed and exchanged regarding combating harassment of women in the government and private offices, awareness for people about women’s rights, stop the. . .
Wed, Aug 26 2020 4:39 AM
Background image

Hasina Safi Acting Minister of for Women’s Affairs met with Ajmal Rahmani Head of Afghanistan and Central Asia Association

.In the meeting both side discussed and exchanged regarding about the activity of association and creating relationships between ministry of women’s affairs and Afghanistan and Central. . .

BACK TO NEWS