پیام تسلیت و همدردی هیئت رهبری وزارت امور زنان؛ در پیوند به در گذشت حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر نامدار کشور؛

mowa_af
mowa

با تاثر فراوان؛ از وفات حمیرانکهت، شاعر و ادیب شناخته شده کشور آگاه شدم.

حمیرا نکهت از جمله زنان شاعر مطرح کشور بود که بیشترین سال های عمر خویش را در راستای شعر و ادب سپری و وقف کرده بود و اثر های ناب از خود به جا ماند.

مرگ ایشان ضایعه بزرگ فرهنگی در کانون شعر و ادب کشور به حساب می آید. برای مرحومه مغفوره بهشت برین و برای خانواده مرحومه از بارگاه ایزد منان صبر جمیل استدعا می دارم.

هیئت رهبری وزارت امور زنان