اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به قتل دو زن در ولایت های هرات و تخار؛ 1399-5-5

mowa_af
mowa

بر اساس گزارشات واصله از ولایت هرات، خانمی که 20 الی 25 سال سن دارد به شکل بی رحمانه توسط ضربات چاقو به قتل رسیده و بعداٌ جسد آن دو قسمت شده و در محل عرب ها و وردکی های آن ولایت انداخته شده است و جسد قابل شناسایی نبوده و بر اساس معلومات مردم توسط پولیس جهت شناسایی هویت مقتوله به شفاخانه انتقال گردیده است.
همچنان بر اساس گزارش های رسیده از ولایت تخار، جسد یک خانم که قابل شناسایی نمی باشد و در حدود 30 سال سن دارد در اثر اطلاع باشنده گان محل از مربوطات آن ولایت دریافت و در هماهنگی با پولیس جهت شناسایی هویت مقتوله به شفاخانه آن ولایت منتقل گردیده است.
هیأت رهبری وزارت امور زنان .ج.ا.ا. ، قتل و کشتار بی رحمانه ی زنان را با شدید ترین الفاظ محکوم نموده و از ارگان های امنیتی میخواهد تا در شناسایی و سپردن عاملان این جنایت ها به پنجه قانون از هیچگونه تلاش دریغ نه ورزند.
این وزارت همچنان از ارگان های عدلی و قضایی تقاضا دارد؛ تا عاملان این جنایت ها را مطابق به قوانین نافذه کشور، مجازات نمایند.
در عین حال وزارت امور زنان از علمای کرام در کشور تقاضا مینماید؛ تا در روشن سازی اذهان عامه مطابق به آموزه های دین اسلام آگاهی دهی نمایند.

رهبری وزارت امور زنان