اعلامیه مطبوعاتی؛ ۷سرطان – کابل افغانستان:

mowa_af
mowa

به اساس گزارش های رسیده از ریاست امورزنان ولایت سرپل، بانو بی بی گل فرزند نصرالدین مسکونه قریه فرشقان کلان ولسوالی سنچارک این ولایت که خانم اسامی نورالدین فرزند محمد آصف، مشهور به ( آصف کربه) میباشد؛ موصوفه بتاریخ ۵سرطان حین رفتن به خانه پدراش از سوی اسامی محمدآصف با فیر مرمی به قتل می رسد. شخص متهم که عضو پولیس محلی ولایت سرپل نیزبوده؛ بعد از عمل وحشیانه قتل (عروس پسرخود) از ساحه فرار نموده است.

دریک رویداد دیگر سه تن ( خانم) از باشنده های قریه تبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل که اسمی از آنها برده نشده است به مقصد انجام کار ضروری به شهر رفته بودند. حین برگشت از سوی افراد گروه طالبان به شدت لت کوب گردیده اند که وضعیت صحی یکتن از آنان وخیم گزارش شده است.

وزارت امورزنان منحیث نهاد حامی حقوق زنان افغانستان، هر نوع خشونت علیه زنان را عمل خلاف آموزه های دینی و ملی دانسته شدیدا ً تقبیح می نماید؛ تاریخ با افتخار میهن عزیز ما همواره شاهد حرمت گذاری به زنان بوده و هیچ گاهی شاهد اعمال توهین آمیز و ناروا علیه نوامیس مردم نبوده است.

رهبری وزارت امورزنان از مسوولین پولیس آن ولایت تقاضا می نماید که به زود ترین زمان ممکن عامل این حادثه ننگین را به نهاد های عدلی و قضایی کشور معرفی نموده تا در مطابقت به قوانین نافذه کشور مورد پیگرد قرار گرفته به مجازات محکوم گردد.

این وزارت از علمای دینی کشور تقاضا می  نماید تا با استفاده از جایگاه تاثیر گذارخویش در روشن ساختن اذهان عامه مطابق به آموزه های دین مقدس اسلام در خصوص چگونه گی برخورد با زنان، دین ایمانی و وجدانی خویش را ادا نمایند تا باشد که چنین اعمال ناپسند و غیر اسلامی از جامعه ما برچیده شود.