نشست فوق العاده کمیسیون عالی منع خشونت تدویر یافت

mowa_af
Sat, May 16 2020 6:54 AM
mowa

نشست فوق العاده کمیسیون عالی منع خشونت تحت ریاست جلالتمآب دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور با اشتراک معینان، نماینده گان ادارات دولتی، روسا و اعضای این کمیسیون در تالار سینما زینب وزارت امور زنان برگزار گردید.

در این نشست نخست وزیر امور زنان کشور حملات اخیر تروریستی بر یک شفاخانه نسایی ولادی در غرب کابل که باعث کشته و مجروح شدن  شماری از زنان و کودکان گردید را محکوم نموده و آنرا کار غیر انسانی و فجیع ترین نوع اقدام علیه بشریت عنوان نمود.

بعداً طبق آجندا موضوعات مختلف منجمله آزار، اذیت و سوی استفاده جنسی از دختران و اطفال خیابانی و دست فروش، بررسی موضوع خبرنگاری که با زیر پا گذاشتن اصول ژورنالیستیکی تحت نام کمک دختر خورد سال را مورد اذیت قرار داده و اخیراً از طریق شبکه های مجازی به نشر سپرده شد، افزایش خشونت های خانواده گی در جریان قرنطین و شماری از موارد دیگر بحث و مورد بررسی قرار گرفت.

متعاقباً اشتراک کننده گان نشست مذکور پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات یاد شده  ذریعه مکتوب از وزارت امور داخله خواستار حفاظت دختران و کودکان خیابانی گردیده و در عین حال فیصله گردید تا در خصوص جمع آوری و حل معضل دختران و کودکان خیابانی از سوی ادارات و نهاد های ذیربط طرحی آماده گردیده و به رهبری دولت سپرده شود. همچنان جهت بررسی عمل غیر قانونی مسوول نهاد خیریه آرمان اعضای کمیسیون ذریعه مکتوب از اداره عالی لوی سارنوالی خواستار تعقیب و پیگرد موضوع مذکور گردیدند علاوتاً اعضای کمیسیون عالی منع خشونت از نهاد های امنیتی بگونه جدی خواستار تامین امنیت و مصؤنیت شهروندان کشور گردیدند.

در اخیر نشست یاد شده شکایات خانم ویدا ساغری ژورنالیست و فعال مدنی به بحث گرفته شده و فیصله بعمل آمد تا بانوی مذکور شکایات خویش را به مراجع عدلی و قضایی بگونه رسمی ثبت نماید تا مورد برسی قرار گیرد.