اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 21-11-1398

mowa_af
mowa

به اساس گزارش واصله  از ریاست امور زنان ولایت سرپل ، مسمات زرمینه بنت عبدالرحیم مسکونه روستای دوآبه ولسوالی سوزمه ولایت سرپل  از شوهر اولی اش تفریق گرفته و با اسامی جان مراد ازدواج نموده که به تاریخ 17/11/1398 در منزلش توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است.

- مسمات فرزانه بنت محمد ظریف باشنده روستای پنجشیر در مربوطات مرکز ولایت سرپل در ساحه تحت تسلط طالبان و دولت در نتیجه فیر های پراگنده به قتل رسیده است.

- مسمات شفیقه بنت سید محمود باشنده روستای قزل قوم ولایت سرپل بعد از دو روز مفقود شدن  مورخ 17/11/1398 به شکل بی رحمانه سربریده شده است.

هیات رهبری وزارت امور زنان .ج.ا.ا هر نوع خشونت علیه زنان را با شدید ترین الفاظ محکوم نموده و این اعمال جنایت کارانه را خلاف ارزش ها و آموزه های اسلامی و انسانی ، قوانین نافذه کشور و حقوق بشری می داند که در این زمینه از نهاد های عدلی وقضایی کشور می خواهد تا عاملان این جنایت ها را مورد پیگرد قانونی قرار داده و همچنان از ریس امور زنان ولایت سرپل  می خواهد که در پیگیری قضایای  ذکرشده با خانواده  های مقتولین  همکاری  نماید .  همچنان از علمای دین،روشنفکران و رسانه های ملی کشور نیز تقاضا می نماید که در بیداری اذهان عامه سعی و تلاش  نمایند تا باشد که جلو همچو جنایات و خشونت ها علیه زنان گرفته شود.

 رهبری وزات امور زنان