اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت امور زنان مورخ 16-11-1398

mowa_af
mowa

به اساس گزارش های رسیده از ریاست امور زنان ولایت تخار ؛ خانمی به اسم بی بی خال که 25 سال داشت به اثر خشونتهای خانوادگی ، شب گذشته  در ولسوالی تالقان این ولایت جان داد .
قابل تذکر است که این بانو  مادر چهارفرزند بوده وشوهرش  افسر قطعه خاص پولیس درولایت کندز میبا شد . به گفته قوماندان امنیه ولایت تخار ، این قتل در هماهنگی با شوهر بی بی خال از سوی خشو ، خسر و برادر شوهرش صورت گرفته است .

مسوولین شفاخانه این ولایت گفته اند ؛ خانم مذکور لت و کوب شدید گردیده که موجب قطع شدن چندین قسمت روده هایش  شده  و قبل از انتقال به شفاخانه جان داده است .

مسوولین امنیتی ولایت تخار گفته اند که در پیوند به این قضیه خشو خال بی بی گرفتار شده است و قضیه تحت پیگرد قانونی قرار دارد .

وزارت امور زنان ج.ا.ا ضمن تقبیح این عمل  زشت و غیر انسانی از نهاد های امنیتی ، عدلی و قضایی کشور میخواهد که با در نظرداشت قوانین نافذه کشور ، مجرمین این قضیه را به کیفر اعمال شان برساند و از علما بزرگوار کشور میخواهد در خطبه های نماز جمات وتکایا ، بر علیه خشونتهای خانوادگی و حقوق بانوان از دیدگاه دین اسلام تبلیغ نمایند تا باشد در خانواده ها فرهنگ خشونت علیه زنان و دختران  محو گردد .

همچنان این وزارت از ریاست امور زنان ولایت تخار میخواهد که در پیگیری دوسیه خال بی بی و همکاری با خانواده متضرر از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزد .

هیات رهبری وزارت امور زنان