اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 21جدی ۱۳۹۸

mowa_af
mowa

به اساس گزارش واصله از ریاست امور زنان ولایت فاریاب در مورد قضیه مسمات لعل بی بی بنت فتح خان، باشنده ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب مورخ 15/19/1398 به اثر خشونت های فامیلی و شکنجه بی رحمانه هردو پای موصوفه شدیداٌ آسیب دیده است به گفته ای دکتران شفاخانه ولایت فاریاب امکان قطع شدن هردو پای وی  میباشد که در پیوند به این قضیه، خسر لعل بی بی دستگیر گردیده و شوهر وی فراری میباشد.

هیات رهبری وزارت امور زنان .ج.ا.ا. هر نوع خشونت علیه زنان را با شدید ترین الفاظ محکوم نموده این اعمال جنایت کارانه را که باعث آسیب بستر اساسی اجتماعات انسانی میگردد ؛ خلاف ارزش ها و آموزه های اسلامی و انسانی، قوانین نافذه کشور و حقوق بشری میداند بناٌ از نهادهای عدلی و قضایی کشور می خواهد تا عاملین اصلی این جنایت را مورد پیگرد قانونی قرار داده، مجرمین را محکوم به مجازات نمایند. همچنان از علمای دین، روشنفکران و رسانه های ملی و محلی  نیز تقاضا می نماید که در بیداری اذهان عامه سعی و تلاش  نمایند تا جلو همچو جنایات علیه زنان گرفته شود.

رهبری وزات امور زنان