برنامه آگاهی دهی نقش زنان در حفاظت از محیط زیست

mowa_af
Mon, Dec 02 2019 9:53 AM
mowa

برنامه آگاهی دهی در مورد نقش زنان در حفاظت از محیط زیست به کارمندان وزارت امورزنان  روز یک شنبه مورخ 10قوس سال روان، با حضور داشت الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ، انجینر عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست و کارمندان وزارت امور زنان در تالار سینما زینب برگزار گردید.

در آغاز این برنامه بانو سپوژمی وردک ضمن خوش آمدید افزود" مسولیت تمام خانواده ها در امر حفاظت محیط زیست اینست که  برای از بین بردن اثرات آلوده گی هوا، همه باهم بسیج شوند  وتاکید بیشتر بر مسولیت پذیری خانواده ها به خصوص خانم ها در امر نگهداری محیط زیست از بهر آلوده بودن هوا صورت گرفت .

بانو وردک افزود " استفاده بی مورد  ازخریطه های  پلاستیکی باعث افزایش آلوده گی هوا در کشور شده است و تاکید نمود تا خانواده ها از خریطه های پلاستیکی کمتر استفاده نمایند."

mowa

 انجینر عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت زیست طی سخنانی گفت: "آلوده شدن هوا در کشور یک نوع خشونت در جامعه بشریت میباشد و در  امر مبارزه این پدیده مهلک  از نقش مهم زنان نباید چشم پوشی کرد. آلوده گی آب و هوا در شهر کابل مشکلات زیاد را به شهروندان بار آورده است و با وجود که 80 فیصد نفوس افغانستان در دهات زنده گی میکنند، هنوزهم بر اثر آلوده گی هوا 20 ولایت کشور از بهر خشک سالی  رنج میبرد."

این در حالیست که سالانه بر اساس تغیر اقلیم  در سطح جهان 52 هزار تن در سراسر جهان  جان های خویش را از دست میدهند افغانستان در تغیرات اقلیم در سطح جهان، نقش بر آزنده ندارد ؛ولی از آسیب پذیر ترین کشور های جهان محسوب میشود.