جلسه هیئت رهبری وزارت امور زنان برگزار گردید

mowa_af
Sat, Nov 30 2019 10:42 AM
mowa

هیئت رهبری وزارت امور زنان امروز مورخ 9 قوس سال روان تحت ریاست جلالتمآب دلبر نظری، وزیر امور زنان در مقر این وزارت تشکیل جلسه داد. در این جلسه نخست بانو نظری، به اعضای اشتراک کننده در این جلسه خوش آمدید گفت. بعدا ً طبق آجندا مروری بر موضوعات جلسه قبلی صورت گرفت در عین حال وزیر امور زنان کشور از کارکرد های روسا، مشاورین وسایر کارکنان وزارت امور زنان بخاطر برگزاری موفقانه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان اظهار سپاس نموده گفت:" وزارت امور زنان وظیفه خویش میداند تا تمام پالیسی های که در موارد مختلف از سوی این وزارت تهیه گردیده چگونگی تطبیق آن در آینده ها مورد برسی قرار گیرد". همچنان در حاشیه این جلسه هیئت رهبری وزارت امور زنان از تیم تیاتر ( وزارت اطلاعات و فرهنگ ) به منظور همکاری های همیشگی آنان در خصوص اجرای نمایش های تیاتر در برنامه ها و محافل وزارت امور زنان و به تصویر کشانیدن مشکلات زنان کشور ضمن قدر دانی از آنان با اعطای تقدیر نامه ها رئیس و اعضای تیم مذکور را مورد تشویق قرار داد. بانو سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، حین تشویق تیم تیاتر وزارت ( اطلاعات و فرهنگ ) خاطر نشان ساخت که کشور تحت هجوم فرهنگ بیگانه ها قرار دارد و نشر عده ای از برنامه ها و سریال ها از سوی شماری از رسانه ها زندگی سالم خانواده ها را خراب میسازد بنابر این نقش تیم تیاتر در احیای فرهنگ سالم خانواده و از میان برداری عنعنات ناپسند، مهم و ارزنده است بنا ً نمایشات تیاتری تیم تیاتر باید در مرکز و ولایات افزایش یابد. همچنان در بخش دیگر از جلسه مذکور هیئت رهبری وزارت امور زنان شماری از رسانه های را به پاس فعالیت های شایانی که در خصوص پوشش برنامه های وزارت امور زنان انجام داده اند از آنان با اهدای تقدیر نامه ها تشویق بعمل آورد و از رسانه های مذکور خواست تا در چگونگی پوشش خبری برنامه های وزارت امور زنان بصورت مداوم همکاری داشته باشند.