پیام تبریکی وزارت امور زنان، بمناسبت تجلیل روز تاریخی معلم، 13 میزان 1398

mowa_af
Sun, Oct 06 2019 10:53 AM
mowa

 

بسم الله الرحمن الرحیم

استادان، مربیون و معلمان عزیز کشور

مراتب شادباش ها و تبریکات وزارت امور زنان را به مناسبت روز جهانی معلم بپذیرید.

ارگانهای دولتی ج.ا.ا، همه ساله به اتفاق شاگردان مکاتب، مقام والای معلم را تجلیل می نمایند.

ما هم که هرکدام، شاگرد زمان خود بودیم و انکشاف خود را مدیون زحمات مربیون خود میدانیم، در شرایط موجود، صبر و شکیبایی معلمان عزیز را که در مسیر آموزش و پرورش فرزندان وطن، ریاضت میکشند، تحسین میکنیم و این روز را فرخنده میخوانیم.  

بازسازی روحیۀ همبستگی و وحدت ملی افراد این سرزمین که از اثر جنگ های نیابتی چهار دهه اخیر، صدمه دیده، مسوؤلیت معلمان عزیز را دوچندان میسازد. وزارت امور زنان، کما فی السابق، اهداف و فعالیت های ذیل را در راستای تغییروضعیت معلمان، تعقیب می نماید:

  • افزایش معلمان مسلکی اناث در مکاتب نسوان؛
  • افزایش زنان در سطح مدیریت ارشد تعلیم و تربیه و معارف کشور؛
  • رشد و رفاه معلمان اناث، مصونیت و ارتقای ظرفیت آنها؛
  • تدوین نصاب تعلیمی ملی، پاسخگوی نیازمندی های زمان و زنان؛
  • زدودن لکۀ ننگ بی سوادی از دامان زنان کشور؛
  • افزایش کودکستان ها برای فرزندان معلمان اناث؛

معلمان ارجمند و گرامی،

شما، بنیانگذاران و معماران واقعی جامعه هستید. قدما در بارۀ نقش شما خیلی بجا گفته اند:

خشت اول گر نهد معمار کج            تا ثریا میرود دیوار کج

با وجودی که خواسته های ما با امکانات و تسهیلات رفاهی شما متناسب نیست، بازهم ما توقعات و آرزوهای خویش را از شما چنین ردیف می نمائیم:

- توجه به تربیۀ شاگردان، موازی با تعلیم و آموزش آنها.

- زدودن روحیۀ زن ستیزی از ذهنیت شاگردان؛

- ترویج مناسبات تساوی و تعادل جندر در محاسبات منطقی شاگردان؛

- تربیۀ شاگردان با آموزه های وطندوستی، عدالت پسندی، قانونمداری و تجدد گرایی؛

- زدودن اثرات سموم افراطیت، تبعیض، تعصب و خشونت از محیط و ماحول شاگردان.

فرخنده باد روز معلم

به آرزوی صحت و سلامتی برای همه معلمان زحمتکش کشور

و من الله التوفیق

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان ج.ا.ا