اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۲میزان ۱۳۹۸

mowa_af
Tue, Sep 24 2019 6:52 AM
mowa

 

 خواهران و مادران عزیز،

رهبری وزارت امور زنان هفته قبل برمبنای پروتکل همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات، طی دیداری با رئیس و برخی کمیشنران کمیسیون مذکور، در خصوص تصویر برداری صورت زنان و مردان بطریق بایومتریک برای انتخابات، توجۀ آنها را با ارایۀ دلایل مبنی بر این که شاید این شیوه باعث نگرانی زنان در پروسۀ مشارکت آنها گردد، به دادخواهی پرداخت؛ اما رهبری کمیسیون با استدلال منطقی و تخنیکی به نگرانی های این وزارت پاسخ گفت و اطمینان داد که این عملیه با حفظ محرمیت آن، چنان که در سایر کشورهای اسلامی نیز مروج است، انجام میشود. برای این که اتهامات تقلبات انتخاباتی به زنان ربط داده نشود، الزامی است.

باید گفت که ترتیب کارها در مجموع محاسبه شده است. ما مکلفیت داریم تا اشکال و شیوه های شفافیت را که همه افغانها بخصوص تیم های انتخاباتی و حامیان بین المللی بشمول سازمان ملل متحد از ما انتظار دارند، ترویج نمائیم. چنین عملیه، متضمن شفافیت بوده، قابل تشویش نیست.

به این منظور به اطلاع همه خواهران و مادران عزیز رسانیده میشود که با تمام قوت، بدون دلهره و نگرانی در انتخابات قریب الوقوع که یک برنامۀ بزرگ ملی و سرنوشت ساز میباشد، اشتراک نمایند و از این فرصت و شانس تاریخی و طلایی در تعیین زعامت کشورخویش، استفاده نموده، نقش و دین میهنی خویش را ادا و ایفا نمایند.

و من الله التوفیق

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان ج.ا.ا