پیام وزارت امور زنان در رابطه به اظهارات اخیر سید اکبر آغا، فرمانده پیشین گروه طالبان که گفته است؛ زنان ناقص العقل و ناقص دین اند!

mowa_af
Sat, Aug 31 2019 10:33 AM
mowa

یک زن پرهیزگار و باشخصیت می تواند از هزار مرد ناپرهیزگار و بی‌شخصیت برتر باشد.

الله جل جلاله در مورد برتری و مقام ومنزلت انسان ها معیار را تقوا تعین کرده است . ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: آية۱۳)

دین مبین اسلام به عنوان یگانه دین همه شمول وعدالت محور است که با آمدن اش انسان ها هم از زنان ومردان را هویت بخشید واز بنده گی بنده ها نجات شان داد ، هر نوع برتری جویی وبرتری خواهی را دین اسلام بین همه انسان ها مردود دانسته است وبرتری را جز به تقوا تعین نکرده است.