هماهنگی و انسجام برای رسیدگی به مسایل مامورین ریاست های زنان مکلفیت وزارت زنان است

mowa_af
Sun, Aug 15 2021 4:38 AM
mowa

شنبه، ۲۳ اسد ۱۴۰۰

حسینه صافی سرپرست وزارت امورزنان با شماری از روئسا و کارمندان ریاست های امورزنان ولایات که به دلیل تهدیدات امنیتی به کابل بیجاشده اند؛ دیدار و پیرامون حل مشکلات آنان با حضور نذیره رحمان معین امورتوانمندی اقتصادی بحث و تبادل نظر نمود.

در این دیدار سرپرست وزارت امورزنان تهدیدات امنیتی فرا راه زنان را یک مشکل جدی خوانده و تاکید کرد رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای حفظ دستآورد های زنان در ۲۰ سال پسین در گفتگو های صلح موقف حمایتی و روشن داشته است.

خانم صافی ضمن استماع مشکلات روئسای امور زنان ولایات به تمام آنان هدایت داد تا از مشکلات و تهدیدات امنیتی فرا راه زنان و تاراج برده شدن وسایل کاری ریاست های امور زنان ولایات یک گزارش مفصل ترتیب و به رهبری این وزارت بسپارد.

در بخش دیگر نشست؛ شماری از روئسای امورزنان ولایات؛ ضمن بیان مشکلات شان، از رهبری این وزارت خواستند تا در اجرای معاشات ومشخص کردن سرپناه برای روئسا و برخی کارمندان ریاست ها، همکاری‌ جدی نمایند.

در اخیر سرپرست وزارت امورزنان به ریاست های امورزنان ولایات تعهد سپرد در زمینه اجرا شدن معاشات و مشخص کردن سرپناه برای آنان، از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.