هماهنگی برای تسهیل و حمایت از زنان بیجا شده؛ اولولیت کاری وزارت امور زنان است

mowa_af
Sat, Aug 14 2021 11:39 AM
mowa

شنبه – 23 اسد 1400

نشست هیئت رهبری به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک معین امور توانمندی اقتصادی، مشاور شورای عالی زنان، روسای مرکزی، آمرین و روسای ولایتی که به گونه ای آنلاین شرکت نموده بودند در تالار کنفرانس های این وزارت تدویر یافت.

سرپرست وزارت امور زنان در سخنان افتتاحی از روئسای دخیل در جمع آوری بسته های کمکی به بیجا شده گان جنگ های اخیر در کشور، امتنان کرده تاکید ورزید تا تلاش شود در مورد وضعیت زنان بیجاده شده یک گزارش دقیق تهیه شود و در عین حال کمک های جمع آوری شده به فامیل های نیازمند توزیع گردد.

در ادامه نشست نذیره رحمان معین امور توانمندی اقتصادی پیرامون عمده ترین فعالیت های معینیت متذکره و همچنان ساره سیرت مشاور شورای عالی زنان در رابطه به فعالیت ها در 15 روز گذشته معلومات ارایه کردند.

همچنان در این نشست اقبال شاه منتظری آمر مالی و اداری این وزارت در مورد مصرف بودجه عادی و انکشافی معلومات ارائه کرد که بر اساس معلومات؛ تا کنون 53 در صد بودجه عادی و 9 درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده است.

در اخیر نشست روی موضوعات متفرقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.