اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

mowa_af
mowa

Publish Date

Closing Date

فورم شماره:   P_02 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره 2  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که برنامه انکشاف اقتصاد روستایی / وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد کرایه گیری موتر ها جهت انتقال کارمندان را به شرکت  باسط حیدری  ,دارای جواز نمبر 65262 , آدرس خوشحال مینه, ناحیه پنجم کابل. که به  قیمت مجموعی مبلغ   {4,492,800}افغانی اعطانماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  بخش تدارکات برنامه انکشاف اقتصاد روستایی / وزارت امور زنان که واقع شهر نو جوار شفاخانه ایمرجنسی کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Wed, Aug 11 2021 9:44 AM
Background image

Invitation to Quote (ITQ) for:

Invitation to Quote (ITQ) for:

Procurement of Saving Box

Reference #: WEERDP-227892-GO-RFQ

 

Announcement Date: 11 Aug 2021

The Women Economic Empowerment and Rural Development . . .

Wed, Aug 04 2021 10:19 AM
Background image

Invitation to Quote (ITQ) for

Invitation to Quote (ITQ) for:

Procurement of Networking and Local Telephone System

Reference #: WEERDP/M-NOL/GO/13Jul21/RFQ

Announcement Date: 04 Aug 2021

The Women Economic . . .

Wed, Jul 28 2021 9:36 AM
Background image

Invitation to Quote (ITQ)

Invitation to Quote (ITQ) for:

Procurement of Video Spot

Reference #: WEERDP/227935-NC-RFQ

Announcement Date: 27 July 2021

The Women Economic Empowerment and Rural Development . . .

Back to tenders