وزارت امور زنان از موسسات و نهاد های که جایگاه شان در میان مستفدین زن تثبیت است، حمایت می کند

mowa_af
Thu, Jun 10 2021 9:53 AM
mowa

پنجشنبه – 20 جوزا 1400

حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان خانم برشنا بارکزی رییس موسسه رفاه اجتماعی و بازسازی را در دفتر کار شان ملاقات نمودند.

در این دیدار دو طرف روی همکاری های مشترک در زمینه توانمند سازی زنان و دسترسی آنان به حقوق شان در ولایات بخصوص ساحات دور دست کشور بحث و تبادل نظر نمودند. همچنان خانم بارکزی پیرامون فعالیت های موسسه مذکور در ولایت های کندهار، هرات، بامیان و برخی ولایت های دیگر در بخش های حقوقی و سایر عرصه ها معلومات ارایه نموده و از برای توانمند سازی و فعالیت بیشتر برای زنان خواهان حمایت و همکاری وزارت امور زنان گردید. سرپرست وزارت امور زنان با اشاره به ساخت راهکاری برای نهاد های فعال عرصه ی توانمند سازی زنان جهت ارایه خدمات و با تاکید بر شفافیت و حسابدهی در کار ها، حمایت این وزارت را از موسسات که بگونه شفاف و قناعت بخش فعالیت کرده اند ابراز نمود.

قابل ذکر است که موسسه مذکور در سال 2017 میلادی تاسیس گردیده و الی اکنون در بخش های حقوقی و توانمند سازی زنان در شماری کثیر از ولایت ها فعالیت نموده و در عین حال به تعداد 1500 زن را در عرصه های مختلف آموزش داده است.