پیام وزارت امورزنان به منظور جلوگیری از ویروس کرونا

mowa_af
mowa

خواهران و مادران، دختران و همه وطنان عزیز!

افزایش روز افزون مریضان کووید 19 نگرانی جدی را در بین خانواده ها به بار آورده است . همه روزه به تعداد مصابین کرونا افزوده می شود؛ این نماینگر به صدا در آمدن زنگ خطر  در میان  خانواده، جامعه و  کشور می باشد که روی همین ملحوظ وزارت صحت عامه تمام پوهنتون ها، مکاتب و مراکز آموزشی را به دلیل عدم گشترش شیوع  ویروس کرونا برای دو هفته  رخصت اعلان نمود.

رهبری وزارت امورزنان ج.ا.ا از تمام خواهران و مادران عزیز صمیمانه تقاضا به عمل می آورد تا با ایجاد فضای امن و مصوون در خانواده و فراهم آوری زمینه آموزش کتب و سرگرمی های سالم برای فرزندان شان در شرایط تعطیلی، فضای خانواده  را مملو از خوشی و سرور گردانیده تا زمینه برای ایجاد پرخاشگری ها، خشونت ها در میان خانواده فراهم نگردد.

همچنان این وزارت از تمام خانواده ها می خواهد تا در زمینه رعایت توصیه های بهداشتی؛ همچون رعایت؛  حفظ الصحه ، فاصله های اجتماعی، شستن مکرر  دست ها و پوشیدن ماسک به منظور  حفظ سلامت خانواده، نکات ایمنی را رعایت نمایند؛ تا این امر باعث همکاری به سکتور صحت در مهار نمودن  موج سوم کرونا در کشور باشد.

رهبری وزارت امور زنان به این باور است زنان در  شرایط قرنطینه و مراقبت از افراد مبتلا به کووید ۱۹، مسئولیت بیشتری دارند؛ از جمله رسیدگی به بیمار مبتلا، ضد عفونی کردن مداوم محیط و وسایل شخص مبتلا، توجه به تغذیه فرد مبتلا و سایر افراد خانواده، خرید مایحتاج خانواده در شرایطی که پدر یا یکی از اعضای خانواده مبتلا به بیماری است، رسیدگی به دروس فرزندان دانش آموز، حفظ نشاط در خانواده و حضور در محل کار برای بانوان کارمند، از جمله موارد هستند که نقش زنان را در کاهش بیماری واگیر کرونا بیشتر می نماید.

پس! هیچگاه صبر، استقامت و حوصله مندی تان را در پیشگیری و وقایه فامیل از ویروس کرونا از دست ندهید.

رهبری وزارت امور زنان