اشتراک روئسای ولایتی در کمیته بودجه برای توازن مصرف و موثریت بودجه در طول سال

mowa_af
Sun, May 02 2021 4:42 AM
mowa

شنبه - ۱۱ ثور ۱۴۰۰

نشست کمیته مالی و بودجه سال ۱۴۰۰ به هدف بررسی پلان ها و پروژها به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امورزنان با حضور معینان، روسای مرکزی و شماری از رؤسا ولایتی که به گونه آنلاین متصل بودند در مقر این وزارت برگزار شد.

در این نشست سرپرست وزارت امور زنان با اشاره به پیشرفت های اخیر زنان، افزود: اولویت های کاری این وزارت در بخش انکشافی، ساخت مراکز اجتماعی و اقتصادی در برخی از ولایات و در عین حال ساخت مارکیت های زنانه و ایجاد مراکز آموزشی برای زنان خواهد بود.

سرپرست وزارت امور زنان در بخش دیگر از سخنانش از تمام روئسای امور زنان ولایات خواست تا در جلسات بعدی از پلان ها، مصارف بودجه و نیازمندی های شان گزارش ارائه نمایند.

سپس منیژه طبیب زاده رییس مالی و اداری پیرامون پلان های انکشافی سال ۱۴۰۰، چگونگی مشکلات پروژه های WEE – RDP و WEE- NPP و پروژه های ساختمانی و غیر ساختمانی ولایتی و مرکزی معلومات ارایه نمود. سرپرست وزارت امور زنان پس استماع بر حل مشکلات و به مصرف رساندن بموقع بودجه و حواله معاشات کارمندان این پروژه در هماهنگی با وزارت مالیه تاکید ورزید.

در ادامه این نشست رییس مالی و اداری پیرامون مشکلات در بخش ساختمانی برخی از پروژه ها، انتقال پول و پروسه تدارکات آن از وزارت شهرسازی به ریاست های امور زنان معلومات ارائه نمود.

در اخیر نشست رهبری وزارت امور زنان پس از بحث های همه جانبه در عرصه حل آن تاکید نموده و از تمام ریاست های امور زنان ولایات خواست تا در زمینه پروژه های ساختمانی، فعالیت های خویش را با وزارت منسجم و هماهنگ به پیش برند