بحث و نظریات زنان در مورد پروسه انتقال از ۳۳ ولایت

mowa_af
Sat, May 01 2021 6:26 AM
mowa

پنجشنبه ۹ ثور ۱۴۰۰

وزارت امور زنان نشست آنلاین را به هدف دریافت و انعکاس نظریات روئسای امور زنان ولایات و شماری از زنان نخبه پیرامون خروج نیروهای خارجی از کشور تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با حضور حسنا جلیل معین پلان وپالیسی در مقر این وزارت برگزار نمود.

در این نشست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با اشاره با دادخواهی های زنان برای دفاع از نظام جمهوریت افزود: پروسه انتقال و خروج نیروهای خارجی از افغانستان بخش از مذاکرات صلح بوده و زنان افغان بعد از خروج نیروهای خارجی خواهان حفظ دستاورد های زنان در دو دهه اخیر و در عین حال خواهان حفظ نظام جمهوریت اند.

سرپرست وزارت امور زنان نقش زنان را در پروسه صلح مهم دانسته و از تمام زنان در ولایات خواست تا نظریات و پیشنهادات شان را پیرامون خروج نیروهای خارجی با پیامد های آن با این وزارت شریک نمایندِ؛ تا این وزارت نظریات را تحلیل و توحید نموده، به رهبری حکومت و جامعه جهانی شریک سازد.

در ادامه این نشست شماری از روئسای امور زنان ولایات و فعالان حقوق زن خواست های شان از قبیل؛ حفظ نظام جمهوریت، چگونگی تجهیز نیروهای امنیتی پسا خروج نظامیان خارجی، حفظ دستاورد های زنان، کاهش خشونت ها و آتش بس فوری از طرف های درگیر جنگ، تضمین جامعه جهانی از حقوق زنان و تداوم حمایت از زنان از مهترین خواست های عمده زنان در این نشست بود.

همچنان شماری از فعالان حقوق زن که در این نشست به گونه آنلاین متصل بودند؛ خواستار خروج مسوولانه نیروهای خارجی گردیدند تا دوباره مردم افغانستان شاهد جنگ داخلی و زیر پاشدن حقوق زنان نباشند.

در ادامه این نشست زنان با وجود نگرانی از خروج نیروهای خارجی از جامعه جهانی خواستند در شرایط حساس گفتگو های صلح، زنان افغان را تنها نگذاشته و به تعهدات شان نسبت به حقوق زنان پابند بمانند.

در اخیر این نشست تمام روئسای امور زنان و شماری زنان نخبه متعهد گردیدند تا در دفاع از نظام جمهوریت و حفظ حقوق شان از هیج گونه دادخواهی ها دریغ ننمایند.