پیام تبریکی وزارت امور زنان در پیوند به گزینش یک زن به حیث والی ولایت دایکندی

mowa_af
mowa

خانم رشیده شهیدی بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث والی دایکندی تعیین گردیده است.

وزارت امور زنان ج .ا.ا از گزینش خانم شهیدی به حیث والی دایکندی استقبال نموده، از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در جهت گزینش خانم ها در سطوح رهبری ادارات مرکزی و محلی ابراز سپاس و امتنان نموده، هکذا برای خانم شهیدی در امر خدمت گذاری برای مردم رنجدیده ولایت دایکندی موفقیت خواهان است.

وزارت امور زنان ج.ا.ا که  همواره در تلاش رعایت تساوی جنسیتی در سطح رهبری ادارات مرکزی و محلی می باشد؛ گزینش قشر اناث را در پُست های مهم ادارات دولتی گام ارزشمند در راستای اعاده حقوق اساسی زنان دانسته و آنرا به مثابه‌ی تقویت بیشتر ادارات جهت خدمت گذاری موثر برای تمام اقشار جامعه میداند.

خانم شهیدی دارای درجه تحصیلی فوق لیسانس است و قبلا به عنوان عضو شورای ولایتی و مشاور در پارلمان افغانستان کار کرده است.  قابل تذکر است تا کنون او سومین والی زن در افغانستان میباشد.

هیأت رهبری وزارت امور زنان