زنان نقش بینادی در احزاب سیاسی دارند

mowa_af
Sun, Feb 21 2021 4:36 AM
mowa

۲ حوت ۱۳۹۹
حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با داکتر محمد داود راوش رییس حزب آبادی افغانستان و هیأت همراه شان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آقای راوش، پیرامون حزب متذکره معلومات ارایه کرده و همچنان در زمینه کنفرانس سرتاسری زنان که قرار است در ماه های آینده با اشتراک کثیری از زنان و سایر برنامه ها که از جانب حزب متذکره برای آگاهی دهی و دفاع از حقوق زنان راه اندازی می گردد، خواهان همکاری گردید.

سرپرست وزارت امور زنان با تاکید بر انسجام و هماهنگی بیشتر فعالیت ها میان زنان، همچنان ابراز داشت: این وزارت، از نهاد های که با راه اندازی برنامه ها جهت آگاهی دهی، دفاع از حقوق و توانمند سازی زنان فعالیت می نمایند حمایت کرده و در زمینه؛ متعهد به همکاری می باشد.

Latest news

Wed, Oct 14 2020 10:59 AM
Background image

Ministry of Women affairs celebrated girl’s day with a glorious ceremony.

From the international girl’s day celebrated with the presence It Hssina Saffi Acting Minister for Ministry of Women Affairs, Ministers Education, Hajj and religious affairs, Labor and. . .

BACK TO NEWS