عملی سازی برنامه های وزارت امور زنان در هماهنگی با شرکای ملی و بین المللی از تطبیق تا تثبیت موفقیت آن

mowa_af
Sat, Feb 20 2021 4:49 AM
mowa

30 دلو 1399
حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان در دیدار با رامز الکبروف معاون فرستاده ویژه یوناما برای افغانستان پیرامون برنامه کاهش خشونت ها علیه زنان، همکاری های همه جانبه دفتر یوناما جهت حفظ حقوق و محافظت از تمامی انواع خشونت ها بشمول خشونت های داخلی همچنان همکاری ها جهت حمایت از دست آورد های عمده و موثر زنان با حمایت مالی اتحادیه اروپا و دفتر یوناما بحث و تبادل نظر نمودند.

در این دیدار خانم صافی، با سپاسگذاری از حمایت های دفتر یوناما همچنان گفت:" با فعالیت در چند ماه گذشته، تلاش های بی شمار جهت انسجام زنان و مسایل مربوط به زنان صورت گرفت که در اکثریت موارد موفق بوده است".

وی همچنان به هماهنگی میان وزارت امور زنان و دفتر یوناما در مورد طرح، تطبیق و ارزیابی برنامه ها جهت موثریت بیشتر فعالیت ها تاکید ورزید.
در اخیر قرار بر آن شد تا وزارت امور زنان در هماهنگی با وزارت ها ی سکتوری جهت کاهش خشونت ها، حفظ حقوق زنان و حمایت از دست آورد های مهم زنان یک پلان کاری مشترک داشته و در عین حال برخی ادارات شامل در این عرصه تعریف های مشخصی را از ساحات کاری خویش ارایه نمایند، تا بر اساس آن فعالیت ها بصورت مشخص آغاز گردد.

Latest news

Wed, Oct 14 2020 10:59 AM
Background image

Ministry of Women affairs celebrated girl’s day with a glorious ceremony.

From the international girl’s day celebrated with the presence It Hssina Saffi Acting Minister for Ministry of Women Affairs, Ministers Education, Hajj and religious affairs, Labor and. . .

BACK TO NEWS