اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به دو قتل در ولایت های؛ بغلان و تخار

mowa_af

به اساس گزارش واصله از ریاست امور زنان ولایت بغلان؛ خانمی به اسم پری گل مسکونه اصلی روستایی آهنگران این ولایت که 5 سال از ازدواج اش سپری شده بود، به دلیل خشونت های خانوادگی از سوی شوهر اش با ضرب چاقو به قتل رسیده و قاتل از ساحه فرار نموده است.

هییت رهبری وزارت امور زنان این خشونت ها را مغایر ارزش های اسلامی و انسانی دانسته و آنرا سخت نکوهش می نماید.
این وزارت مکلفیت دارد تا قضایای خشونت را از طریق ریاست های امور زنان ولایات دریافت و با همکاری سایر ارگان های امنیتی، عدلی و قضایی عاملان آنر مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

هییت وزارت امور زنان معتقد است؛ اسلام دین مروت و انسانیت می باشد پس با اتکا به دین مقدس اسلام، قوانین نافذه کشور هر نوع خشونت را مردود دانسته و از تمام علما، روشنفکران و رسانه های جمعی می خواهد مسوولیت شان را در راستای روشن ساختن اذهان عامه و ارتقای سطح آگاهی مردم و جامعه در باره اضرار ناپسند خشونت ها از طریق منابر و رسانه های جمعی آگاهی دهی ُنمایند.

رهبری وزارت امور زنان