اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به قتل یک زن و شوهر در ولایت کاپیسا

mowa_af
mowa

زن و شوهر ی پنج‌شنبه شب هفته گذشته به گونه‌ی مرموز در برابر دید سه فرزند در خانه‌ی که زند‌گی می کردند، با چاقو و گلوله به قتل رسیده اند 
در حالیکه کودکان، یک شبانه روز را در کنار اجساد والدین خود سپری کرده و بستگان افراد کشته شده از موضوع آگاهی حاصل و به کمک اطفال شتافتند 
بر اساس بررسی های نخستین پولیس این ولایت ، نامزدِ قبلی خانمِ کشته شده ؛ عاملِ این رویداد بوده است

وزارت امور زنان با اظهار نگرانی از تکرار و تداوم چنین خشونت ها علیه زنان درکشور؛ این نوع رویداد ها را به شدت محکوم نموده از نهاد های امنیتی ،کشفی و عدلی جدا” تقاضا مینماید تا قضیه را با جدیت پیگیری نموده وعاملان این جنایت را دستگیر ومجازات نمایند
دین مبین اسلام ؛ هر نوع خشونت علیه زنان را منع قرار داده؛ بنا” این وزارت نقش اساسی علما را در کاهش خشونت ها در برابر زنان موثر می داند و از تمام علما کشور می خواهد تا شهروندان کشور را از حقوقی که اسلام به زنان داده است، از طریق منابر و تکایا آگاهی دهی نمایند