عنوان بست: مشاور(روانی) خط تیلفون رایگان 6767

mowa_af
Tue, Jan 05 2021 6:06 AM
mowa

Publish Date

Closing Date

 وزارت امـــورزنان به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم، در نظر دارد تا به تعداد (یک) بست کمبود(قراردادی) مربوط پروژه خط تیلفون رایگان 6767 را جهت استخدام افراد شایسته و کارفهم ازطریق پروسه رقابت آزاد پرنماید . بنا به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود تا خود را در بست های اعلان شده کاندید نمایند همچنان ازکاندیدان واجد شرایط اناث تقاضامندیم تادرپروسه رقابت آزاد این وزارت حضورپررنگ درپروسه داشته باشند.                                     


لایحه وظایف مشاور خط تیلفون رایگان

عنوان بست: مشاور(روانی) خط تیلفون رایگان 6767

تعداد بست: (1)

اداره: وزارت امورر زنان

گزارش دهی به: سوپروایزر / مسئول پروژه

مدت قرارداد: 6 ماه

هدف وظیفه: کاهش خشونت از طریق ارایه مشوره های تیلفونی حقوقی/ روانی به زنان و اطفال معروض به خشونت

وظایف و مسولیت های مشاور خط تیلفون:

 1. ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان و اهداف تعین شده پروژه؛
 2. دریافت تماس های زنان و دختران از طریق خط تیلفونی رایگان بمنظور مشوره های لازم در روشنایی قوانین و شرع؛
 3. ارایه مشوره های روانی لازم در پیوند به قضایای مطرح شده از سوی متضررین و تماس گیرندگان و ارایه توصیه های لازم برای در نظر گرفتن خطرات، فرضیات، هزینه ها، منافع و فرصت ها برای گزینه های جاگزین؛
 4. ثبت قضایا از سوی تماس گیرندگان به دیتابیس مربوطه توسط مشاورین مرکز خط تیلفون رایگان بمنظور داشتن آمار و ارقام دقیق قضایای زنان؛
 5. ارایه رهنمایی ها و سایر خدمات لازم به تماس گیرنده کان درمورد چگونگی ارجاع قضایا به مراجع ذیصلاح؛
 6. ارجاع فضایای وارده به نهادهای ذیربط و پیگیری از چگونگی پیشرفت طی مراحل آن از شخص متضرر و نهاد های مذکور؛
 7. همکاری ،هماهنگی و ترتیب تفاهمنامه ها با ادارات ذیدخل در رابطه به مسایل حقوقی ، جرمی و صحی در کشور؛
 8. هماهنگی و پیگیری از مراسلات، استعلام ها، پیشنهادات و مکاتیب مرکز خط تیلفون به عنوان بخش های ذیربط؛
 9. تهیه و تنظیم پروپوزل ها، طرح ها و برنامه های آگاهی دهی و بمناسبت های خاص در مرکز و ولایات؛
 10. ترجمه اسناد های ملی و بین المللی پیرامون حقوق زنان و اطفال و سایر اسناد های مربوطه؛
 11. ارایه گزارشات تحلیلی ماهوار ، ربعوار و سالانه و عندالضرورت به سوپروایزر مرکز خط تیلفون رایگان از اجرای امور محوله؛
 12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه از جانب آمر مربوطه طبق قوانین و مقررات سپرده شده.

شرایط استخدام:

تحصیلات تجارب و مهارت های لازم:

حد اقل لیسانس روانشناسی با 2 سال تجربه کاری در بخش های حقوقی در ادارات مشابه

بلدیت کامل و مهارت نوشتاری به زبان های ملی و انگلیسی ضروری میباشد.

بست مختص برای زنان است

     اشخاص واجد شرایط از تاریخ  نشر اعلان الی  تاریخ  16/10/1399  برای مدت  ده روز کاری می توانند اسناد خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری Mowa.r.hrd@gmail.com  ارسال نمایند.

درصورت ضرورت میتوانند برای حل مشکلات و جهت کسب معلومات بیشتر به ایمیل آدرس و شماره تیلفون ذیل با ما درتماس شوید:

          Mowa.r.hrd@gmail.com

  0700212999  / 0202946363

       

 

 

Documents

فورم درخواستی