منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۵ - ۶:۴۴
Background image

کارشناس ارزیابی امور تجارت، صنایع و کار

لایحه وظایف

..........................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه         : کارشناس ارزیابی امور تجارت، صنایع و کار

وزارت/اداره         : امور زنان

موقعیت               :  کابل

بخش                  :  ریاست نظارت و ارزیابی

بست                  :   ( 4)

گزارشدهی به . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۵ - ۶:۱۴

کابل

Background image

مدیر عمومی هماهنگی

لایحه وظایف

............................................................................................................................................................................ . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۵ - ۶:۴۴

کارشناس ارزیابی امور تجارت، صنایع و کار

لایحه وظایف

..........................................................................................................................................................................

. . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۵ - ۶:۱۴

مدیر عمومی هماهنگی

لایحه وظایف

............................................................................................................................................................................ . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۵ - ۶:۵

تصحیح کندده متون ( ویراستار)

لایحه وظایف

............................................................................................................................................................

عنوان وظیفه    . . .