منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۷:۱۷
Background image

مدیر پروژه خط تیلفون


وزارت امور زنان به تعداد (یک) بست خالی خویش را تحت عنوان مدیر پروژه خط تیلفون برای زنان در افغانستان در ولایت کابل از طریق ویب سایت www.jobs.af  از تاریخ 11 الی 23 Aug /2021 به اعلان رقابت گذاشته است.

از تمام علاقمندان واجد شرایط (قشر اناث) تقاضا می گردد تا جهت اشتراک در پروسه رقابت آزاد بست مزبور به لینک ذیل مراجعه نمایند

 

مدیر پروژه خط تلفن برای زنان در افغانستان

عنو . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۰:۹
Background image

Social Organizer

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (36) بست خالی خویش را تحت عنوان Social Organizer در ولایات ننگرهار، بلخ و هرات از طریق ویب سایت www.acbar.org  از . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۷:۱۷

مدیر پروژه خط تیلفون


وزارت امور زنان به تعداد (یک) بست خالی خویش را تحت عنوان مدیر پروژه خط تیلفون برای زنان در افغانستان در ولایت کابل از طریق ویب سایت www.jobs.af  از تاریخ 11 الی 23 Aug /2021 به اعلان . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۰:۹

Social Organizer

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (36) بست خالی خویش را تحت عنوان Social Organizer در ولایات ننگرهار، بلخ و هرات از طریق ویب سایت www.acbar.org  از . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۵:۱۸

مدیر عمومی ارزیابی اجراآت

وزارت امـــورزنان به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری

وزارت امـــورزنان به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹ - ۸:۳۰

Regional Master Trainer, Assistant to Executive Director

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (۷) بست خالی خویش را تحت عنوان Regional Master Trainer, Assistant to Executive Director در ولایات بلخ و کابل از طریق . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳ - ۵:۱۵

 Human Resource Officer 


برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (یک) بست خالی خویش را تحت عنوان Human Resource Officer در ولایت کابل از طریق ویب سایت www.acbar.org  از تاریخ 23 Jun . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۱:۱۵

Regional Enterprise Development Officer, District Officer EDML 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی (WEE RDP) وزارت امور زنان به تعداد (دو) بست خالی خویش را تحت عنوان Regional Enterprise Development Officer, District Officer EDML در ولایت بلخ از طریق . . .