اعلامیه ولسی جرگه مورخ 1399/9/8 به مناسبت جهانی منع خشونت علیه زنان

mowa_af
mowa

 PDF    جهت دریافت متن کامل اعلامیه به اینجاه کلیک نمائید