مادر صحتمند ضامن جامعه سالم

زن وصــــــــحــــــــــت:

زن افغانستان در دوران حامگلی و ولادت به طورفوق العاده به خطرمرگ روبرو بوده طوریکه مرگ و میر مادران در کشور ما در سطح جهانی دومین رقم را نشان میدهد.

مراقبت در زمان قبل از ولادت، امکانات حفظ صحت مادران و پرسونل تربیت شده صحی عملا ً در اکثر نقاط کشور وجود ندارد، که منتج به بلند رفتن فیصدی مرگ و میر مادران و اطفال قبل از وقت میشود. همزمان با آن عدم دسترسی ورسیده گی به خدمات با کیفیت صحی، سایر عوامل مانند فقدان غذائی لازم، سرپناه، آب آشامیدنی صحی، ازدواج درسن پائین، تعداد حمل و کمبود مراکز صحی، زایشگاه ها در اکثر نقاط کشور باعث ضعف صحت زنان در افغانستان میشود.

 

پیامد های اساسی برای مردم:

 • معاینات منظم در زمان حاملگی خطرات حمل و بعد از ولادت را کاهش میدهد
 • تمام مادران حامله باید حداقل سه الی پنج مراتبه در جریان حاملگی به یک مرکز صحی جهت کنترول حمل خود مراجعه نمایند
 • هر ولادت باید توسط یک شخص ماهر مسلکی با تجربه صورت گیرد.
 • برای کاهش دادن خطرات زمان ولادت وبعد از ولادت تمام فامیل ها باید به تغذی و حفظ الصحه مادران توجه نمایند.
 • مادر حامله حداقل روزانه دو ساعت به استراحت ضرورت دارد.
 • حمل های بین سنین 18 –الی- 35 خطرات زمان حمل وبعد از ولادت را کاهش میدهد

 

صحت و گروپ های غذایی:

  1. غذا های تنظیم کننده و ظایف بدن که مشتمل بر ویتامین ها، مواد معدنی یا منرال ها میباشد و در تولید مقاومت بدن در مقابل امراض رول عمده دارند، منابع آن سبزیجات و میوه جات میباشد.
  2. غذا های تعمیر کننده بدن که دارای پروتین ها بوده، برای نشو ونمو و ترمیم عضلات و سایر انساج مهم بوده، منابع آن غذا ها یست که منشا حیوانی و نباتی دارند. مانند نبات سویا که یک منبع غنی از پروتین بوده، خیلی ارزان و باکیفیت میباشد.
  3. غذا های مؤلد انرژی بدن که عبارت از کابرهایدریت ها وشحمیات اند که بدن را گرم نگهداشته و آن را تقویت مینماید، منابع آن حبوبات و میوه جات خشک میباشد.

تاثیرات خشونت بالای صحت:

خشونت یکی از مشکلات عمده صحت بوده که از این رو خشونت بطور مستقیم بالای صحت باروری زنان، بالای اطفال وبالاخره بالای فامیل اثرمنفی میگذارد.

به صورت عموم بیشتر از 10 الی 67 فیصد زنان توسط شریک ذاتی خود مورد حمله قرار میگیرند.

از 5 الی 16 فیصد زنان به اثر تجاوز وخشونت خانواد گی زندگی خود را از دست میدهند.از هر چهار زن یک زن در دوران حاملگی مورد تحقیر جسمانی قرار میگیرد.

 

نکات عمده یی که باید برای صحت بهتر زنان مد نظر گرفته شوند:

 • یک خانم قبل از گرفتن حمل باید حالت صحی خوب داشته باشد.
 • یک مادر مریض به مواد مغذی بیشتر و استراحت ضرورت دارد
 • یک مادر مریض باردار بیشتر مواجه به سقط، ولادت قبل از وقت، کم خونی و مصاب شدن به انتان میباشد.
 • نزد یک خانم مریض احتمال زیاد بدنیا آوردن نوزاد کم وزن میرود.
 • هرخانم که حمل دارد باید بطور منظم معاینه صحی گردد.
 • هرخانم که حمل میگیرد باید متیقن باشد که از نظر جسمی ودماغی آماده است.
 • مشکلات صحی که نیاز به تداوی دارند باید تشخیص و تداوی گردند.
 • در صورتیکه یک خانم اراده برداشت حمل را دارد باید مقدار کافی ذخیره غذائی آهن را داشته باشد زیرا در اثنای حمل به مقدار بیشتر آهن ضرورت میباشد ( منابع آن عبارت اند از: گوشت، ماهی، مرغ، سبزیجات، حبوبات وغیره میباشد). باید بدانیم که ویتامین سی در جذب آهن از این مواد غذائی رول عمده را بازی مینماید. چای و قهوه آن را نهی نموده بنا ً باید نوشیدن آن بعد از غذا صورت نگیرد.
 • خانم حامله باید از مواجه شدن به مواد که برای وی وطفل اش مضر است اجتناب نمایند.
 • مواجه شدن به چنین فکتورها باعث سقط، سؤ تشکلات ولادی جنین و ولادت ها مرده میگردد.
 • خانم حامله درصورت که مریض باشد با یک کارکن صحی مشوره نماید و هیچگاه از دواهای خود سرانه استفاده نکند.
 • یک زوج ممکن در داشتن طفل و گرفتن حمل به تاخیر مواجه گردد.
 • بسیاری از زوجین معمولا ً در ظرف دوسال یک طفل میداشته باشند.
 • علل نداشتن طفل %50 به خانم و %50 به شوهر ارتباط دارد.
 • ملاریا در دوران حاملگی باعث سقط جنین، ولادی قبل از وقت، ولادت های مرده و کم خونی مادر میگردد.
 • ویتامین سی در اثر حرارت ویا طبخ طولانی از بین میرود. هر گاه آب مواد پخته شده یا جوش خورده بیرون ریختانده شود ویتامین های آن ضایع میگردد.