اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان؛

mowa_af

شکنجه یک پولیس زن توسط مخالفین مسلح دولت درهمکاری با پدرش؛

بر اساس گزارش های نشر شده از طریق رسانه های همگانی خانمی به اسم خاطره سرباز مدیریت جنایی فرماندهی پولیس ولایت غزنی هنگام رفتن بسوی وظیفه از سوی طالبان هدف تیر اندازی قرار گرفته و بعداٌ در همکاری با پدر اش چشمان وی توسط چاقو کور گردید.
هیئت رهبری وزارت امور زنان این عمل وحشیانه را نکوهش کرده و از گروه های مخالف دولت نیز خواهان ارج گذاری بر اساس هدایات دین مبین اسلام برای زنان که قشر مظلوم و بی دفاع اند، میباشد.
همچنان رهبری وزارت امور زنان از ارگان های کشفی و امنیتی کشور میخواهد تا عاملین این جنایت را دستگیر و به پنجه قانون بسپارد و در عین حال از ارگان های عدلی و قضایی کشور خواهان مجازات همچو افراد بر اساس قوانین نافده کشور میباشد تا منبعد هیچ پدری علیه فرزندش دست به همچو خشونت و جنایت نزند.

رهبری وزات امور زنان